انجمن ایران پی اچ پی
توضیح در مورد کوئری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: پی اچ پی/PHP (https://forum.iranphp.org/Forum-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-PHP)
+--- انجمن: کدنویسی (https://forum.iranphp.org/Forum-%DA%A9%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
--> +--- موضوع: توضیح در مورد کوئریتوضیح در مورد کوئری - abedi98 - ۱۳۹۳ مهر ۰۶

ممنون میشم اگر دوستان در مورد کوئری زیر و محاسباتی که انجتم شده توضیحاتی بدن که دقیقا داره چی و چجوری محاسبه میکنه
مرسی
کد پی‌اچ‌پی:
$lat $myLat;
$lon $myLon;

$R 6371;
$r $radius*0.001;
$max_lat $lat rad2deg($r/$R);
$min_lat $lat rad2deg($r/$R);

$max_lon $lon rad2deg($r/$R/cos(deg2rad($lat)));
$min_lon $lon rad2deg($r/$R/cos(deg2rad($lat)));
$lat deg2rad($lat);
$lon deg2rad($lon);

$sql "
select latitude, longitude, 
       acos(sin(
$lat)*sin(radians(latitude)) + cos($lat)*cos(radians(latitude))*cos(radians(longitude)-$lon)) * $R as D
from (
  select latitude, longitude 
  from #__positions
  where latitude > 
$min_lat and latitude < $max_lat
    and longitude > 
$min_lon and longitude < $max_lon
  ) as first_cut 
where acos(sin(
$lat)*sin(radians(latitude)) + cos($lat)*cos(radians(latitude))*cos(radians(longitude) - $lon)) * $R < $r 
order by D"
RE: توضیح در مورد کوئری - abedi98 - ۱۳۹۳ مهر ۰۷

اساتید محترم لطفاً راهنمایی کنن
مرسیHeart


RE: توضیح در مورد کوئری - admin - ۱۳۹۳ مهر ۰۷

فکر کنم داره نقاط نزدیک به نقطه مورد نظر رو پیدا می کنه. توی یک شعاع خاصی