انجمن ایران پی اچ پی
نام خود را با صدای {قناری} بشنوید! - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: عمومی (https://forum.iranphp.org/Forum-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: بحث آزاد (https://forum.iranphp.org/Forum-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
--> +--- موضوع: نام خود را با صدای {قناری} بشنوید!نام خود را با صدای {قناری} بشنوید! - cyletech - ۱۳۸۸ شهریور ۱۲

سلام دوستان،

امروز به یک وب سایت جالب برخوردم. پیشنهاد می کنم شما هم سری بزنید. با وارد کردن هر متنی در تکست باکس و زدن دکمه Translate می تونید اون متن رو با صدای استاد قناری قناریان Big Grin بشنوید. تازشم می تونید دانلود هم کنید Cool

http://www.nightingale-song.com/


RE: نام خود را با صدای {قناری} بشنوید! - oia - ۱۳۸۸ شهریور ۱۲

خدایش حال کردم!


RE: نام خود را با صدای {قناری} بشنوید! - cyletech - ۱۳۸۸ شهریور ۱۲

دیگه ما اینیم دیگه به همه حال میدیم از نوع خوبش Big Grin