انجمن ایران پی اچ پی
چرا این کد اجرا نمیشه؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: پی اچ پی/PHP (https://forum.iranphp.org/Forum-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-PHP)
+--- انجمن: خطا یابی و خطا زدایی (https://forum.iranphp.org/Forum-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
--> +--- موضوع: چرا این کد اجرا نمیشه؟چرا این کد اجرا نمیشه؟ - sm_pakdel - ۱۳۹۱ فروردین ۲۹

کلا اصلا شرط if اجرا نمیشه

مشکل از چیه؟

کد پی‌اچ‌پی:
<?php

if(isset($_POST['submit'])){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;    
}


    

?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - Goback - ۱۳۹۱ فروردین ۲۹

اول که بهنیه نیست،بعدشم باید طبق اسم چک کنی نه مقدار:
کد پی‌اچ‌پی:
$_POST['button'RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - sm_pakdel - ۱۳۹۱ فروردین ۲۹

حق با شما بود

حالا بهینه چطور باید بشه؟؟


RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - Goback - ۱۳۹۱ فروردین ۲۹

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
function is_valid($arr){
    if(!
is_array($arr))
        return 
false;
    foreach(
$arr as $key => $val){
        if(
$key =='' || $val =='')
            return 
false;
    }
    return 
true;
}
if(
$_POST && is_valid($_POST)){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;   
}else{
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 
<?php
}


    

?>RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - newphp - ۱۳۹۱ فروردین ۲۹

(۱۳۹۱ فروردین ۲۹, ۰۳:۲۰ ب.ظ)Goback نوشته:
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
function is_valid($arr){
    if(!
is_array($arr))
        return 
false;
    foreach(
$arr as $key => $val){
        if(
$key =='' || $val =='')
            return 
false;
    }
    return 
true;
}
if(
$_POST && is_valid($_POST)){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;   
}else{
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 
<?php
}


    

?>


tکارتون خوب بود ولی خو اگر یکم دقت میکردید حتما متوجه می شدید اون کدی که این دوستمون نوشتن نشون میده که ابتدایی هست و ایشون هم مبتدی هستن

فکر نمی کنم چیزی که شما نوشتید بدردشون بخوره

بیشتر برای مبتدی ها گمراه کنندس

دوستانی که میخوان یادبگیرن میتونن با کتاب lary ulman شروع کنن کتاب بسیار خوبیه برای یاد گیری این زبان

(۱۳۹۱ فروردین ۲۹, ۰۲:۳۳ ب.ظ)sm_pakdel نوشته: کلا اصلا شرط if اجرا نمیشه

مشکل از چیه؟

کد پی‌اچ‌پی:
<?php

if(isset($_POST['submit'])){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;    
}


    

?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 

شما هم موقع نامگذاری اجزائ فرمت دقت کن که به این مشل بر نخوری
بخش مهمی این بخش


RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - Goback - ۱۳۹۱ فروردین ۲۹

(۱۳۹۱ فروردین ۲۹, ۰۵:۰۹ ب.ظ)newphp نوشته: خو
"ب"ش جامونده یا طرفای مایی Blush

(۱۳۹۱ فروردین ۲۹, ۰۵:۰۹ ب.ظ)newphp نوشته: اون کدی که این دوستمون نوشتن نشون میده که ابتدایی هست و ایشون هم مبتدی هستن

فکر نمی کنم چیزی که شما نوشتید بدردشون بخوره

بیشتر برای مبتدی ها گمراه کنندس

کد من هم ساده ستا گلم،به هیچ وجه گمراه کننده نیست. Sleepy


RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - hidensoft - ۱۳۹۱ فروردین ۳۱

(۱۳۹۱ فروردین ۲۹, ۰۲:۳۳ ب.ظ)sm_pakdel نوشته: کلا اصلا شرط if اجرا نمیشه

مشکل از چیه؟

کد پی‌اچ‌پی:
<?php

if(isset($_POST['submit'])){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;    
}


    

?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 

من نمی دونم این بحثه چرا اینقدر کش دار شده
شرط اینه
کد پی‌اچ‌پی:
if(isset($_POST['submit'])){ 
اگر
کد پی‌اچ‌پی:
$_POST['submit'
وجود داشته باشه شرط اجرا می شه در غیر اینصورت نمی شه
با یه var_dump ساده هم می تونید چک کنید ببینید ست شده یا نه و اگر شده مقدارش چیه.


RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - oia - ۱۳۹۱ فروردین ۳۱

تو اگه توی درست گردن یوزرنیمت اینقد قاطع بودی تا حالا درست شده بود. Big Grin


RE: چرا این کد اجرا نمیشه؟ - hidensoft - ۱۳۹۱ فروردین ۳۱

اون جا قاطعیت فایده نداره :دی