انجمن ایران پی اچ پی
ساخت ایکن برای سایت - نسخه قابل چاپ

+- https://forum.iranphp.org - انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: گرافیک (/Forum-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9)
+--- انجمن: گرافیک پیکسلی (/Forum-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C)
+--- موضوع: ساخت ایکن برای سایت (/Thread-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA)ساخت ایکن برای سایت - php - ۱۳۸۹ فروردين ۴ ۱۰:۰۶ عصر

[تصویر:  _45393675_google_favicon_466x240.gif]http://www.favicon.cc