انجمن ایران پی اچ پی
فازهای پردازش و اجرای کوئری های SQL در دیتابیس (prepared statement) - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: پایگاه داده/Database (https://forum.iranphp.org/Forum-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-Database)
+--- انجمن: MySQL, MsSQL, PgSQL, SQLite, MongoDb (https://forum.iranphp.org/Forum-MySQL-MsSQL-PgSQL-SQLite-MongoDb)
--> +--- موضوع: فازهای پردازش و اجرای کوئری های SQL در دیتابیس (prepared statement)فازهای پردازش و اجرای کوئری های SQL در دیتابیس (prepared statement) - Y.P.Y - ۱۳۹۷ بهمن ۱۳

1
[attachment=1525]
2
[attachment=1526]


http://javabypatel.blogspot.com/2015/09/how-prepared-statement-in-java-prevents-sql-injection.html