انجمن ایران پی اچ پی
دریافت مقدار دکمه اینلاین ربات تلگرام از وب سرویس - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: پی اچ پی/PHP (https://forum.iranphp.org/Forum-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-PHP)
+--- انجمن: کدنویسی (https://forum.iranphp.org/Forum-%DA%A9%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
--> +--- موضوع: دریافت مقدار دکمه اینلاین ربات تلگرام از وب سرویسدریافت مقدار دکمه اینلاین ربات تلگرام از وب سرویس - aligolkar - ۱۳۹۷ بهمن ۱۰

دارم یه لیست json از وب سرویس می‌گیرم و می‌خوام اونارا توی دکمه‌های اینلاین نشون بدم 
اینم کدم هست:

کد پی‌اچ‌پی:
        foreach ($result as $value) {
            $ostanList .= array($telegram->buildInlineKeyBoardButton("$value[ostan]""""$value[ostan]")).',';
        }

        // استان ها
        $ostan $telegram->buildKeyBoardHide(true);
        $option = array($ostanList);
        $ostanKeyShow $telegram->buildInlineKeyBoard($option);

        $content = array('chat_id' => $chat_id'reply_markup' => $ostanKeyShow'text' => "استان");
        $telegram->sendMessage($content); 

در ضمن با کلاس تلگرام بات دارم می‌نویسم


RE: دریافت مقدار دکمه اینلاین ربات تلگرام از وب سرویس - Y.P.Y - ۱۳۹۷ بهمن ۱۰

خب؟