انجمن ایران پی اچ پی
اکستنشن کش کدهاى php - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: پی اچ پی/PHP (https://forum.iranphp.org/Forum-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-PHP)
+--- انجمن: کدنویسی (https://forum.iranphp.org/Forum-%DA%A9%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
--> +--- موضوع: اکستنشن کش کدهاى phpاکستنشن کش کدهاى php - mohammadmm5400 - ۱۳۹۷ آبان ۱۳

سلام درستان من اکستنشن opcach را دانلود کرده و بعد خارج کردن از حالت زىپ در قسمتphp/ext.کپى پىست کردم همچنىن برابر آموزش يوشاى عزىز تنظىمات فاىل php.ini براى وىندوز را انجام دادم و آون چند خط کد را به آخر php.ini اضافه کردم ....... و آپاچى را رىست کردم آىا کار دىگرى هم باىد انجام بدم.... از کجا بفهمم اکستنشن opcahe فعال شده و کار مىکنه سرورم وىندوزىه..
ضمنا در phpinfo() هىچى درباره opcache پىدا نکردم
.. ممنونم


RE: اکستنشن کش کدهاى php - mohammadmm5400 - ۱۳۹۷ آبان ۱۳

دوستان لطفا کمک کنىد اىنو راه اندازى. کنم ممنونم