انجمن ایران پی اچ پی
ایجاد متغیر در کد زیر - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: کلاینت ساید/Client side (https://forum.iranphp.org/Forum-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-Client-side)
+--- انجمن: JavaScript (https://forum.iranphp.org/Forum-JavaScript)
--> +--- موضوع: ایجاد متغیر در کد زیرایجاد متغیر در کد زیر - MRCanddy - ۱۳۹۶ دى ۰۸

سلام.من یک کد html دارم به این صورت:
کد پی‌اچ‌پی:
<form onkeydown="update()">
<
span>
<
input type="text" name="name[]">
<
input type="text" name="id[]">
</
span>
<
span>
<
input type="text" name="name[]">
<
input type="text" name="id[]">
</
span>
<
span>
<
input type="text" name="name[]">
<
input type="text" name="id[]">
</
span>
<
span>
<
input type="text" name="name[]">
<
input type="text" name="id[]">
</
span>
<
span>
<
input type="text" name="name[]">
<
input type="text" name="id[]">
</
span>
</
form
اینم کد jquery من:
کد پی‌اچ‌پی:
function update() {

            var 
id ={'key1':'id1','key2':'id2'};
            var 
stuff ={'key1':'value1','key2':'value2'};
            $.
ajax({
                
type    'POST',
                
url'myurl',
                
data    : {
                    
id:JSON.stringify(id),
                    
result:JSON.stringify(stuff)
                },
                
success : function(response) {
                    
alert(response);
                }
            });
        } 
من میخوام var id و var stuff بیاد و از name و id داخل فرم متغیرهاشو دریافت بکنه.چطور این کار رو بکنم؟


RE: ایجاد متغیر در کد زیر - Alaa - ۱۳۹۶ دى ۰۸

سلام،
این کدی که نوشتم رو ببین، منظورت فکر کنم همینه.
JS Fiddle


RE: ایجاد متغیر در کد زیر - MRCanddy - ۱۳۹۶ دى ۰۸

آره علا جان.همین منظورمه-اما الان میخوام همین متغیر ها رو بفرستم سمت سرور

چطور باید این کار رو بکنم؟

من از لاراول استفاده میکنم

من سمت جی کوئری اینطوری داده ها رو دریافت و ارسال میکنم:
کد پی‌اچ‌پی:
function myFunction() {

            var 
id = $(".areaid").map(function(){
                return $(
this).val();
            }).
get();

            var 
values = $(".areaname").map(function(){
                return $(
this).val();
            }).
get();


            $.
ajax({
                
type    'POST',
                
url'{!! url('/admin/changearea') !!}',
                
data: {
                    
id:id,
                    
values:values
                
},
                
success : function(response) {
                    
alert(response);
                }
            });
        } RE: ایجاد متغیر در کد زیر - MRCanddy - ۱۳۹۶ دى ۱۰

اساتید گرامی راهنمایی نمیکنن؟


RE: ایجاد متغیر در کد زیر - majid_goudarzi - ۱۳۹۶ دى ۱۲

سلام.
سمت جی کوئری:
کد پی‌اچ‌پی:
var input = new Array('input');
        
input = $('.input').serialize();

        $.
ajax({
            
url:'your url',
            
type:'POST',
            
data:{
                
input:input,

        },
        
success: function(data){
            
swal
            
(
                
"تبریک",
                
data,
                
"success"
            
)
        },
            
error: function (data) {
                
swal
                
(
                    
"متاسفم",
                    
"ثبت انجام نشد،بازنشانی مجدد صفحه",
                    
"error"
                
)
            }

    }); 

نام کلاس رو من input گذاشتم.خودت تغییراتی که میخوای رو بده.

روزخوش