انجمن ایران پی اچ پی

نسخه کامل: چرا این کد اجرا نمیشه؟
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کلا اصلا شرط if اجرا نمیشه

مشکل از چیه؟

کد PHP:
<?php

if(isset($_POST['submit'])){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;    
}


    

?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 
اول که بهنیه نیست،بعدشم باید طبق اسم چک کنی نه مقدار:
کد PHP:
$_POST['button'
حق با شما بود

حالا بهینه چطور باید بشه؟؟
کد PHP:
<?php
function is_valid($arr){
    if(!
is_array($arr))
        return 
false;
    foreach(
$arr as $key => $val){
        if(
$key =='' || $val =='')
            return 
false;
    }
    return 
true;
}
if(
$_POST && is_valid($_POST)){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;   
}else{
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 
<?php
}


    

?>
(۱۳۹۱ فروردين ۲۹ ۰۲:۲۰ عصر)Goback نوشته شده توسط: [ -> ]
کد PHP:
<?php
function is_valid($arr){
    if(!
is_array($arr))
        return 
false;
    foreach(
$arr as $key => $val){
        if(
$key =='' || $val =='')
            return 
false;
    }
    return 
true;
}
if(
$_POST && is_valid($_POST)){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;   
}else{
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 
<?php
}


    

?>


tکارتون خوب بود ولی خو اگر یکم دقت میکردید حتما متوجه می شدید اون کدی که این دوستمون نوشتن نشون میده که ابتدایی هست و ایشون هم مبتدی هستن

فکر نمی کنم چیزی که شما نوشتید بدردشون بخوره

بیشتر برای مبتدی ها گمراه کنندس

دوستانی که میخوان یادبگیرن میتونن با کتاب lary ulman شروع کنن کتاب بسیار خوبیه برای یاد گیری این زبان

(۱۳۹۱ فروردين ۲۹ ۰۱:۳۳ عصر)sm_pakdel نوشته شده توسط: [ -> ]کلا اصلا شرط if اجرا نمیشه

مشکل از چیه؟

کد PHP:
<?php

if(isset($_POST['submit'])){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;    
}


    

?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 

شما هم موقع نامگذاری اجزائ فرمت دقت کن که به این مشل بر نخوری
بخش مهمی این بخش
(۱۳۹۱ فروردين ۲۹ ۰۴:۰۹ عصر)newphp نوشته شده توسط: [ -> ]خو
"ب"ش جامونده یا طرفای مایی Blush

(۱۳۹۱ فروردين ۲۹ ۰۴:۰۹ عصر)newphp نوشته شده توسط: [ -> ]اون کدی که این دوستمون نوشتن نشون میده که ابتدایی هست و ایشون هم مبتدی هستن

فکر نمی کنم چیزی که شما نوشتید بدردشون بخوره

بیشتر برای مبتدی ها گمراه کنندس

کد من هم ساده ستا گلم،به هیچ وجه گمراه کننده نیست. Sleepy
(۱۳۹۱ فروردين ۲۹ ۰۱:۳۳ عصر)sm_pakdel نوشته شده توسط: [ -> ]کلا اصلا شرط if اجرا نمیشه

مشکل از چیه؟

کد PHP:
<?php

if(isset($_POST['submit'])){
    
$user=$_POST['user'];
    
$email=$_POST['email'];
    
$pass=$_POST['pass'];

echo 
$pass;    
}


    

?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'?>" method="post">
  <p>
  <label>username</label>
  <input name="user" type="text" />
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <label for="textfield">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="textfield" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
  <p>
    <label for="textfield2">Password</label>
    <input type="password" name="pass" id="textfield2" />
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
  <p>&nbsp; </p>
</form> 

من نمی دونم این بحثه چرا اینقدر کش دار شده
شرط اینه
کد PHP:
if(isset($_POST['submit'])){ 
اگر
کد PHP:
$_POST['submit'
وجود داشته باشه شرط اجرا می شه در غیر اینصورت نمی شه
با یه var_dump ساده هم می تونید چک کنید ببینید ست شده یا نه و اگر شده مقدارش چیه.
تو اگه توی درست گردن یوزرنیمت اینقد قاطع بودی تا حالا درست شده بود. Big Grin
اون جا قاطعیت فایده نداره :دی
لینک مرجع