انجمن ایران پی اچ پی

نسخه کامل: ایجاد آرشیو بر اساس تاریخ
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
برای مثال یک جدولی داریم که پست ها در آن ذخیره می شن. و زمان ایجاد آنها بر اساس timestamp ذخیره می شه. حالا ما می خوایم یک آرشیو بر اساس تاریخ ایجاد پست ها بسازیم. مثل آرشیو های وبلاگ ها.

شرط: تنها ماه یا هفته هایی را نشان دهد که پست دارند.

می خوام از یه روش اصولی برای این کار استفاده کنم
کمک کنید
این دفعه خودم جواب خودمو می دم ولی اگه دوستان راه حل بهینه تری دارن بگن. البته باید نتایج رو longtime cache کنم
کد PHP:
foreach ($rows as $row)
       {
        
$year date("Y"$row['timestamp']); 
        
$month date("Ym"$row['timestamp']);
        
$day date("d"$row['timestamp']);
        
$list[$$type] = $this->date->solid_date_convertor_without_day($$type.$day);
       }
       return 
array_unique($list); 
با $row کل پست ها رو می گیرم
لینک مرجع