• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
script html
#1
سلام من یک منوی درختی بااستفاده از نرم افزار که خروجی html می دهد درست کردم ومی خواهم یک script به کد html اضافه کنم تادستورموردنظررادر نرم افزار دیگراجراکند
script که می خواهم به کدhtml زیرپیونددهم <a href="Script:Navigation3">Page 3</a>
کدمنوی درختی html
کد:
[align=left]  <HTML>
    <head>
    <title>Preview</title>
    <script type="text/javascript" src="file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/resource/js/stlib.js"></script>
    <script type="text/javascript" >
    <!--
    window.onerror=function(m,u,l)
    {
    window.status = "Java Script Error: "+m;
    return true;
    }
    //-->
    </script>

    </head>

    <body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="5" topmargin="5">
    <a href="http://www.dhtml-menu-builder.com" style="display:none;visibility:hidden;">Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com</a>
    <script type="text/javascript">
    <!--
    stBM(300,"basic1",[1,"","","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/resource/blank.gif",0,"left","default","hand",1,0,-1,-1,-1,"ridge",1,"#CCCCCC","#fafafa","","repeat",1,"fil e:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/expand_f.gif","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/expand_uf.gif",9,9,1,"file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/line_def0.gif","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/line_def1.gif","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/line_def2.gif","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/line_def3.gif",0,0,3,1,"center",0,0,0,"","","","", ""]);
    stBS("p0",[0,0,"",-2,"",-2,50,-1,3]);
    stIT("p0i0",["Audio tools","#","_self","","","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/file_f.gif","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/file_uf.gif",20,20,"bold 9pt 'Verdana','Arial'","#000000","none","transparent", "","no-repeat","9pt 'Verdana','Arial'","#009900","none","transparent", "","repeat-x","bold 9pt 'Verdana'","#006600","none","transparent","","no-repeat","9pt 'Verdana'","#009900","none","transparent","","no-repeat",1,0,"left","middle",0,0,"","","","",0,0,0]);
    stBS("p1",[,,,,,,,,],"p0");
    stIT("p1i0",["Page 1",,,,,"file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/file_c.gif","file:///C|/Program%20Files/SourceTec/Sothink%20Tree%20Menu/templates/Simple/Basic/file_c.gif",,,"9pt 'Verdana','Arial'",,,,,,,"666666",,,,"no-repeat","9pt 'Verdana'","#000000",,,,,,"#666666",,,,,,,,,,,,,,, ,,],"p0i0");
    stIT("p1i1",["Page 2",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,],"p1i0");
    stIT("p1i2",["Page 3",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,],"p1i0");
    stES();
    stES();
    stEM();
    //-->
    </script>

    </body>
    </html>
[/align]
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
کدتون رو توی استایل کد قرار بدین تا ببینیم چی نوشتین توی کدتونBlush
بنده طعم ايمان را نمي چشد، تا اينكه دريابد آنچه اتفاق نيفتاده است نمي شد كه اتفاق بيفتد؛و آنچه شده و اتفاق افتاده است,نمي شد كه نشود و اتفاق نيفتد....حضرت علي(ع)
  پاسخ
تشکر شده توسط : Reza azadmol


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان