• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
postgresql fun
#1
Big Grin
کد:
DROP EXTENSION IF EXISTS www_fdw CASCADE;
CREATE EXTENSION www_fdw;
CREATE SERVER www_fdw_server_google_search FOREIGN DATA WRAPPER www_fdw
    OPTIONS (uri 'https://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0');
CREATE USER MAPPING FOR current_user SERVER www_fdw_server_google_search;
CREATE FOREIGN TABLE www_fdw_google_search (
    /* parameters used in request */
    q text,

    /* fields in response */
    GsearchResultClass text,
    unescapedUrl text,
    url text,
    visibleUrl text,
    cacheUrl text,
    title text,
    titleNoFormatting text,
    content text
) SERVER www_fdw_server_google_search;

postgres=# select url,substring(title,1,25)||'...',substring(content,1,25)||'...'
    from www_fdw_google_search where q='postgres';
                url                   |           ?column?           |           ?column?          
-----------------------------------------+------------------------------+------------------------------
http://www.postgresql.org/              | <b>PostgreSQL</b>: The wo... | Sophisticated open-source...
http://www.postgresql.org/download/     | <b>PostgreSQL</b>: Downlo... | The core of the <b>Postgr...
http://www.postgresql.org/docs/         | <b>PostgreSQL</b>: Docume... | There is a wealth of <b>P...
http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL | <b>PostgreSQL</b> - Wikip... | <b>PostgreSQL</b>, often ...
(4 rows)
  پاسخ
تشکر شده توسط : undefined M.J Alaa
#2
:-O:-O
اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی دیگه در مورد آزادی شعار نده !
آلبر کامو
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان