/
 • یه نفر به من کمک کنه (اوقات شرعی)

 • ارسال پاسخ   امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  حالت موضوعی | حالت خطی یه نفر به من کمک کنه (اوقات شرعی)
  نویسنده پیام
  ahora آفلاین
  کسی که از شکست نا امید نمیشه
  ****

  ارسال‌ها: 384
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۹
  اعتبار: 4
  تشکرها : 130
  ( 54 تشکر در 41 ارسال )
  ارسال: #1
  یه نفر به من کمک کنه (اوقات شرعی)
  سلام من میخام واسه ی سایتم یه اوقات شرعی درست کنم که بتونم اوقات شرعی تمامی استانها رو نشون بده کسی میتونه به من کمک کنه
  __________________________________________________________________________
  با تشکر ممل آمریکایی
  (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۸۸ دي ۱ ۱۲:۵۳ عصر، توسط ahora.)
  ۱۳۸۸ دي ۱ ۱۲:۴۰ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  میلاد آفلاین
  برنامه نویس
  ***

  ارسال‌ها: 181
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ بهمن ۲۵
  اعتبار: 2
  تشکرها : 66
  ( 136 تشکر در 74 ارسال )
  ارسال: #2
  RE: یه نفر به من کمک کنه (اوقات شرعی)
  این جاوااسکریپته اما نمیدونم درست کار میکنه یا نه.
  کد:
  <script>

  function main()
  {
      var i = document.getElementById("cities").selectedIndex;
      if(i==0)
          return

      var m=document.getElementById("month").selectedIndex+1;
      var d=eval(document.getElementById("day").value);
      var lg=eval(document.getElementById("longitude").value);
      var lat=eval(document.getElementById("latitude").value);
  //    var lg=52.5125;
  //    var lat=29.635;
      var ep=sun(m,d,4,lg)
      var zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(108.0,delta,lat)
      var t1=Round(zr-ha,24)
      ep=sun(m,d,t1,lg)
      zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(108.0,delta,lat)
      var t1=Round(zr-ha,24)
      document.getElementById("t1").innerHTML=hms(t1);
  //
  //   t2= Sun rise
  //
      ep=sun(m,d,6,lg)
      zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
      var t2=Round(zr-ha,24)
      ep=sun(m,d,t2,lg)
      zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
      t2=Round(zr-ha,24)
      document.getElementById("t2").innerHTML=hms(t2);
  //    
  //    zr=Zohr
  //
      ep=sun(m,d,12,lg)
      ep=sun(m,d,ep[0],lg)
      zr=ep[0];
      document.getElementById("zr").innerHTML=hms(zr);
  //
  //   t2= Sun set
  //
      ep=sun(m,d,18,lg)
      zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
      var t3=Round(zr+ha,24)
      ep=sun(m,d,t3,lg)
      zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
      t3=Round(zr+ha,24)
      document.getElementById("t3").innerHTML=hms(t3);
  //
  //   t2= Maghreb
  //
      ep=sun(m,d,18.5,lg)
      zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(94.3,delta,lat)
      var t4=Round(zr+ha,24)
      ep=sun(m,d,t4,lg)
      zr=ep[0];
      delta=ep[1];
      ha=loc2hor(94.3,delta,lat)
      t4=Round(zr+ha,24)
      document.getElementById("t4").innerHTML=hms(t4);
      
  }
  function sun(m,d,h,lg)
  {
      if(m<7)
          d= 31*(m-1)+d+h/24;
      else
          d=6+30*(m-1)+d+h/24;
      var M=74.2023+0.98560026*d;
      var L=-2.75043+0.98564735*d;
      var lst=8.3162159+0.065709824*Math.floor(d)+1.00273791*24*(d%1)+lg/15;    
      var e=0.0167065;
      var omega=4.85131-0.052954*d;
      var ep=23.4384717+0.00256*cosd(omega);
      var ed=180.0/Math.PI*e;
      var u=M;
      for(var i=1;i<5;i++)
          u=u-(u-ed*sind(u)-M)/(1-e*cosd(u));
      var v=2*atand(tand(u/2)*Math.sqrt((1+e)/(1-e)));
      var theta=L+v-M-0.00569-0.00479*sind(omega);
      var delta=asind(sind(ep)*sind(theta));
      var alpha=180.0/Math.PI*Math.atan2(cosd(ep)*sind(theta),cosd(theta));
      if(alpha>=360)
          alpha-=360;
      var ha=lst-alpha/15;
      var zr=Round(h-ha,24);
      return ([zr,delta])
  }
  function init()
  {
          lgs= [0,13.25,08.41,10.02,11.35];
          lats=[0,52.30,50.07,53.33,48.08];
  }
  function coord()
  {
      var c=document.getElementById("cities");
      var i = c.selectedIndex;
      if(i==0)
      {
          document.getElementById("longitude").value="";
          document.getElementById("latitude").value="";
      }
      else
      {
          document.getElementById("longitude").value=lgs[i].toString()
          document.getElementById("latitude").value=lats[i].toString()
      }
  }
  function sind(x){return(Math.sin(Math.PI/180.0*x));}
  function cosd(x){return(Math.cos(Math.PI/180.0*x));}
  function tand(x){return(Math.tan(Math.PI/180.0*x));}
  function atand(x){return(Math.atan(x)*180.0/Math.PI);}
  function asind(x){return(Math.asin(x)*180.0/Math.PI);}
  function acosd(x){return(Math.acos(x)*180.0/Math.PI);}
  function sqrt(x){return(Math.sqrt(x));}
  function frac(x){return(x%1);}
  function floor(x){return(Math.floor(x));}
  function ceil(x){return(Math.ceil(x));}
  function loc2hor(z,d,p){
      return(acosd((cosd(z)-sind(d)*sind(p))/cosd(d)/cosd(p))/15);
  }
  function Round(x,a){
      var tmp=x%a;
      if(tmp<0)
          tmp+=a;
      return(tmp)
  }
  function hms(x)
  {
      x=Math.floor(3600*x);
      h=Math.floor(x/3600);
      mp=x-3600*h;
      m=Math.floor(mp/60);
      s=Math.floor(mp-60*m);
      return(((h<10)? "0" : "")+h.toString()+":"+((m<10)? "0" : "")+m.toString()+":"+((s<10)? "0" : "")+s.toString())
  }


  </script>
  <style>
  <!--
  body      { font-family: Tahoma;font-weight:normal; font-size: 12px}
  td      { font-family: Tahoma;font-weight:normal; font-size: 12px}

  -->
  </style>";  <body onload="init()" style="text-align: center">
  <table  width="95%" class=table align="center">

      <tr>
          <td width="100%" align="center">
          <table border="1" width="60%" id="table3" dir="ltr">
              <tr>
                  <td align="center" id="t1">&nbsp;</td>
                  <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">اذان صبح</span></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="center" id="t2">&nbsp;</td>
                  <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">طلوع خورشید</span></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="center" id="zr">&nbsp;</td>
                  <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">اذان ظهر</span></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="center"  id="t3">&nbsp;</td>
                  <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">غروب خورشید</span></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="center"  id="t4">&nbsp;</td>
                  <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">اذان مغرب</span></td>
              </tr>
          </table>
          </td>
          </tr>
          <tr><td><br></td></tr>
          <tr>
          <td align="center"  width="55%">
          
          
          <table border=1 width="70%"><tr>
  <form dir="rtl">
      <td>روز : <input id="day" type="text" name="T1" size="6" value="1" dir="ltr"></td>
      <td>ماه : <select size="1" id="month" name="month">
      <option value="1" >فروردین</option>
      <option value="2">اردیبهشت</option>
      <option value="3">خرداد</option>
      <option value="4">تیر</option>
      <option value="5">مرداد</option>
      <option value="6">شهریور</option>
      <option value="7">مهر</option>
      <option value="8">آبان</option>
      <option value="9">آذر</option>
      <option value="10">دی</option>
      <option value="11">بهمن</option>
      <option value="12">اسفند</option>
      </select>
      </td>
      </tr><tr>
       <td>طول جغرافیایی : <input type="text" id="longitude" name="T2" size="7" dir="ltr" value="" disabled="true"></td>
      <td>عرض جغرافیایی : <input type="text" id="latitude" name="T3" size="7" dir="ltr" value="" disabled="true"></td>
      </tr><tr>
      <td colspan="2">مراکز استان :
      <select id="cities" name="c" dir="rtl" onchange="coord()">
      <option>انتخاب کنید</option>
      <option>Berlin</option>
      
      <option>Frankfurt</option>
      <option>Hamburg</option>
      <option>Munich</option>
      
      </select></td>
      </tr>
      <tr>
      <td colspan="2" align="center">
      
      <input type="button" value="محاسبه" name="go" onclick="main();"></td>
  </form>        
          </tr></table>
          
          </td>
      </tr>
  </table>
  __________________________________________________________________________
  Two hands working can do more than a thousand clasped in prayer
  ۱۳۸۸ دي ۱ ۰۳:۰۶ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط : zoghal oia
  ahora آفلاین
  کسی که از شکست نا امید نمیشه
  ****

  ارسال‌ها: 384
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۹
  اعتبار: 4
  تشکرها : 130
  ( 54 تشکر در 41 ارسال )
  ارسال: #3
  RE: یه نفر به من کمک کنه (اوقات شرعی)
  این مال چه شهریه؟ فقط مال شهر ارومیه رو نشون بده کافیه

  میتونین درستش کنین؟
  __________________________________________________________________________
  با تشکر ممل آمریکایی
  ۱۳۸۸ دي ۱ ۰۶:۲۹ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  « قدیمی تر | تازه‌ تر »

  ارسال پاسخ
  پرش به انجمن:


  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  IranPHP.org | تماس با ما | بازگشت به بالا | بازگشت به محتوا | بایگانی | پیوند سایتی RSS