• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک برای بر طرف کردن اشکال این کد
#1
درود
دوستان این کد اگه فایل غیر مجاز با حجم بیش از چیزی که توی کد تعریف کردیم،اپلود کنیم کد خطا میده
لطفا راهنمایی کنید: باید چکار کنم؟
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
$valid_formats 
= array("jpg""png""gif""zip""bmp"); // فایل های مجاز جهت آپلود
$max_file_size 1024*1000000000//100 کیلوبایت
$path "uploads/"// فولدر مقصد
$count 0// متغیر شمارنده

if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
    
// حلقه  $_FILES برای اجرای تمامی فایل ها
    
foreach ($_FILES['files']['name'] as $f => $name) {     
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 4) {
            continue; 
// پرش از فایل در صورت یافتن خطا
        
}           
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 0) {               
            if (
$_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size) {
                
$message[] = "$name از حجمی بالاتر از مقدار مجاز برخوردار است.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن حجم غیر مجاز
            
}
            elseif( !
in_array(pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION),$valid_formats) ){
                
$message[] = "$name از فرمت فایلی مجاز برای آپلود برخوردار نیست.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن فرمت غیر مجاز
            
}
            else{
                if (
file_exists($path.$name))
                {
                    
// در صورتی که فایلی با این نام وجود داشت, فایل را تغییرنام و آپلود کن
                    
$file_ext pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION);
                    
$file_nme str_replace(".{$file_ext}"""$name);
                    
$file_nme $file_nme ."_"time();
                    if (
move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path."{$file_nme}.{$file_ext}")){
                        
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                    
}
                } else {
                    
// اگر هیچ خطایی یافت نشد، فایل را منتقل کن!
                    
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path.$name)) {
                    
                        
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                                            
}
                }
            }
        }
    }
}
?>


<?php
# پیغام خطا
if (isset($message)) {
    foreach (
$message as $msg) {
        
printf("<p align='center' class='status'>%s</p></ br>\n"$msg);
    }
}
# پیغام موفقیت آمیز بودن بارگذاری
if($count !=0){
    
printf("<p align='center' class='status'>%d فایل با موفقیت اضافه شد.</p>\n",$count);
    
}
?>اینم خطایی که میده
[img]http://s8.picofile.com/file/8327360468/khaaataaa.png[/img] 
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
لطفا راهنمایی کنید Sad((((
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
سلام

کد رو برسی کردم, خطایی نداشت

کد کامل :

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
$valid_formats     
= array("jpg""png""gif""zip""bmp");     // فایل های مجاز جهت آپلود
$max_file_size     1024*1000000000;                                 //100 کیلوبایت
$path             "uploads/";                                     // فولدر مقصد
$count             0;                                             // متغیر شمارنده

if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    
// حلقه  $_FILES برای اجرای تمامی فایل ها
    
foreach ($_FILES['files']['name'] as $f => $name)
    {    
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 4)
        {
            continue; 
// پرش از فایل در صورت یافتن خطا
        
}           
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 0)
        {               
            if (
$_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size)
            {
                
$message[] = "$name از حجمی بالاتر از مقدار مجاز برخوردار است.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن حجم غیر مجاز
            
}
            elseif( !
in_array(pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION),$valid_formats) )
            {
                
$message[] = "$name از فرمت فایلی مجاز برای آپلود برخوردار نیست.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن فرمت غیر مجاز
            
} else {
                if (
file_exists($path.$name))
                {
                    
// در صورتی که فایلی با این نام وجود داشت, فایل را تغییرنام و آپلود کن
                    
$file_ext pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION);
                    
$file_nme str_replace(".{$file_ext}"""$name);
                    
$file_nme $file_nme ."_"time();
                    if (
move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path."{$file_nme}.{$file_ext}")){
                        
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                    
}
                } else {
                    
// اگر هیچ خطایی یافت نشد، فایل را منتقل کن!
                    
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path.$name))
                    {
                        
// شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                        
$count++;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

// پیغام خطا
if (isset($message))
{
    foreach (
$message as $msg) { printf("<p align='center' class='status'>%s</p></ br>\n"$msg); }
}

// پیغام موفقیت آمیز بودن بارگذاری
if($count !=0) { printf("<p align='center' class='status'>%d فایل با موفقیت اضافه شد.</p>\n",$count); }
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" style="line-height:200%;">
    Select File to upload:
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="submit" value="Upload" name="submit">
</form> 
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
(۱۳۹۷ خرداد ۰۴, ۰۱:۴۷ ب.ظ)MiladWorkShop نوشته: سلام

کد رو برسی کردم, خطایی نداشت

کد کامل :

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
$valid_formats     
= array("jpg""png""gif""zip""bmp");     // فایل های مجاز جهت آپلود
$max_file_size     1024*1000000000;                                 //100 کیلوبایت
$path             "uploads/";                                     // فولدر مقصد
$count             0;                                             // متغیر شمارنده

if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    
// حلقه  $_FILES برای اجرای تمامی فایل ها
    
foreach ($_FILES['files']['name'] as $f => $name)
    {    
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 4)
        {
            continue; 
// پرش از فایل در صورت یافتن خطا
        
}           
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 0)
        {               
            if (
$_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size)
            {
                
$message[] = "$name از حجمی بالاتر از مقدار مجاز برخوردار است.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن حجم غیر مجاز
            
}
            elseif( !
in_array(pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION),$valid_formats) )
            {
                
$message[] = "$name از فرمت فایلی مجاز برای آپلود برخوردار نیست.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن فرمت غیر مجاز
            
} else {
                if (
file_exists($path.$name))
                {
                    
// در صورتی که فایلی با این نام وجود داشت, فایل را تغییرنام و آپلود کن
                    
$file_ext pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION);
                    
$file_nme str_replace(".{$file_ext}"""$name);
                    
$file_nme $file_nme ."_"time();
                    if (
move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path."{$file_nme}.{$file_ext}")){
                        
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                    
}
                } else {
                    
// اگر هیچ خطایی یافت نشد، فایل را منتقل کن!
                    
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path.$name))
                    {
                        
// شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                        
$count++;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

// پیغام خطا
if (isset($message))
{
    foreach (
$message as $msg) { printf("<p align='center' class='status'>%s</p></ br>\n"$msg); }
}

// پیغام موفقیت آمیز بودن بارگذاری
if($count !=0) { printf("<p align='center' class='status'>%d فایل با موفقیت اضافه شد.</p>\n",$count); }
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" style="line-height:200%;">
    Select File to upload:
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="submit" value="Upload" name="submit">
</form> 

3 تا خطا میگیرم یکیwarning بخاطر محدوده حجم یکی ازforeach ویکی هم ارور undefined mide
اینم عکسش

http://s8.picofile.com/file/8327360468/khaaataaa.png
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
(۱۳۹۷ خرداد ۰۴, ۰۵:۴۷ ب.ظ)Amir.v نوشته:
(۱۳۹۷ خرداد ۰۴, ۰۱:۴۷ ب.ظ)MiladWorkShop نوشته: سلام

کد رو برسی کردم, خطایی نداشت

کد کامل :

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
$valid_formats     
= array("jpg""png""gif""zip""bmp");     // فایل های مجاز جهت آپلود
$max_file_size     1024*1000000000;                                 //100 کیلوبایت
$path             "uploads/";                                     // فولدر مقصد
$count             0;                                             // متغیر شمارنده

if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    
// حلقه  $_FILES برای اجرای تمامی فایل ها
    
foreach ($_FILES['files']['name'] as $f => $name)
    {    
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 4)
        {
            continue; 
// پرش از فایل در صورت یافتن خطا
        
}           
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 0)
        {               
            if (
$_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size)
            {
                
$message[] = "$name از حجمی بالاتر از مقدار مجاز برخوردار است.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن حجم غیر مجاز
            
}
            elseif( !
in_array(pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION),$valid_formats) )
            {
                
$message[] = "$name از فرمت فایلی مجاز برای آپلود برخوردار نیست.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن فرمت غیر مجاز
            
} else {
                if (
file_exists($path.$name))
                {
                    
// در صورتی که فایلی با این نام وجود داشت, فایل را تغییرنام و آپلود کن
                    
$file_ext pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION);
                    
$file_nme str_replace(".{$file_ext}"""$name);
                    
$file_nme $file_nme ."_"time();
                    if (
move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path."{$file_nme}.{$file_ext}")){
                        
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                    
}
                } else {
                    
// اگر هیچ خطایی یافت نشد، فایل را منتقل کن!
                    
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path.$name))
                    {
                        
// شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                        
$count++;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

// پیغام خطا
if (isset($message))
{
    foreach (
$message as $msg) { printf("<p align='center' class='status'>%s</p></ br>\n"$msg); }
}

// پیغام موفقیت آمیز بودن بارگذاری
if($count !=0) { printf("<p align='center' class='status'>%d فایل با موفقیت اضافه شد.</p>\n",$count); }
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" style="line-height:200%;">
    Select File to upload:
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="submit" value="Upload" name="submit">
</form> 

3 تا خطا میگیرم یکیwarning بخاطر محدوده حجم یکی ازforeach ویکی هم ارور undefined mide
اینم عکسش

http://s8.picofile.com/file/8327360468/khaaataaa.png

فایل upload.php رو واسم ارسال کن چک کنم
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#6
(۱۳۹۷ خرداد ۰۴, ۱۱:۰۰ ب.ظ)MiladWorkShop نوشته:
(۱۳۹۷ خرداد ۰۴, ۰۵:۴۷ ب.ظ)Amir.v نوشته:
(۱۳۹۷ خرداد ۰۴, ۰۱:۴۷ ب.ظ)MiladWorkShop نوشته: سلام

کد رو برسی کردم, خطایی نداشت

کد کامل :

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
$valid_formats     
= array("jpg""png""gif""zip""bmp");     // فایل های مجاز جهت آپلود
$max_file_size     1024*1000000000;                                 //100 کیلوبایت
$path             "uploads/";                                     // فولدر مقصد
$count             0;                                             // متغیر شمارنده

if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    
// حلقه  $_FILES برای اجرای تمامی فایل ها
    
foreach ($_FILES['files']['name'] as $f => $name)
    {    
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 4)
        {
            continue; 
// پرش از فایل در صورت یافتن خطا
        
}           
        if (
$_FILES['files']['error'][$f] == 0)
        {               
            if (
$_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size)
            {
                
$message[] = "$name از حجمی بالاتر از مقدار مجاز برخوردار است.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن حجم غیر مجاز
            
}
            elseif( !
in_array(pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION),$valid_formats) )
            {
                
$message[] = "$name از فرمت فایلی مجاز برای آپلود برخوردار نیست.";
                continue; 
// پرش در صورت داشتن فرمت غیر مجاز
            
} else {
                if (
file_exists($path.$name))
                {
                    
// در صورتی که فایلی با این نام وجود داشت, فایل را تغییرنام و آپلود کن
                    
$file_ext pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION);
                    
$file_nme str_replace(".{$file_ext}"""$name);
                    
$file_nme $file_nme ."_"time();
                    if (
move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path."{$file_nme}.{$file_ext}")){
                        
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                    
}
                } else {
                    
// اگر هیچ خطایی یافت نشد، فایل را منتقل کن!
                    
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path.$name))
                    {
                        
// شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                        
$count++;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

// پیغام خطا
if (isset($message))
{
    foreach (
$message as $msg) { printf("<p align='center' class='status'>%s</p></ br>\n"$msg); }
}

// پیغام موفقیت آمیز بودن بارگذاری
if($count !=0) { printf("<p align='center' class='status'>%d فایل با موفقیت اضافه شد.</p>\n",$count); }
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" style="line-height:200%;">
    Select File to upload:
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="file" name="files[]" id="files[]">
    <br /><input type="submit" value="Upload" name="submit">
</form> 

3 تا خطا میگیرم یکیwarning بخاطر محدوده حجم یکی ازforeach ویکی هم ارور undefined mide
اینم عکسش

http://s8.picofile.com/file/8327360468/khaaataaa.png

فایل upload.php رو واسم ارسال کن چک کنم

این خدمت شما
http://s9.picofile.com/file/8327437718/upload.zip.html
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#7
اینو تست کن :

کد پی‌اچ‌پی:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<
head>
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<
title></title>
</
head>

<
body dir="ltr">
<
div align="center" style="margin-top:200px; direction:ltr" dir="ltr">
<
form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <
input type="file" name="files[]" multiple="multiple" accept="">
    <
input type="submit" value="آپلود">
    <
p></p>
    
</
form>
</
div>
<
div align="center" style=" font-size:10px">
<
label dir="rtl">فایل های مجاز برای آپلود:Jpg png Gif Zip bmp</label>
</
div>
</
body>
</
html>

<?
php
$valid_formats 
= array("jpg""png""gif""zip""bmp"); // فایل های مجاز جهت آپلود
$max_file_size 1024*1000000000//100 کیلوبایت
$path "uploads/"// فولدر مقصد
$count 0// متغیر شمارنده

if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
    
// حلقه  $_FILES برای اجرای تمامی فایل ها
    
    
if (is_array($_FILES['files']['name']) || is_object($_FILES['files']['name']))
    {
        foreach (  
$_FILES['files']['name'] as $f =>  $name) {     
            if (  
$_FILES['files']['error'][$f] == 4) {
        
                continue; 
// پرش از فایل در صورت یافتن خطا
            
}           
            if ( 
$_FILES['files']['error'][$f] == 0) {               
                if ( 
$_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size) {
                    
$message[] = "$name از حجمی بالاتر از مقدار مجاز برخوردار است.";
                    continue; 
// پرش در صورت داشتن حجم غیر مجاز
                
}
        
                elseif( !
in_array(@ pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION),$valid_formats) ){
                    
$message[] = "$name از فرمت فایلی مجاز برای آپلود برخوردار نیست.";
                    continue; 
// پرش در صورت داشتن فرمت غیر مجاز
                
}
        
                else{
                    if (
file_exists($path.$name))
                    {
                        
// در صورتی که فایلی با این نام وجود داشت, فایل را تغییرنام و آپلود کن
                        
$file_ext pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION);
                        
$file_nme str_replace(".{$file_ext}"""$name);
                        
$file_nme $file_nme ."_"time();
                        if (
move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path."{$file_nme}.{$file_ext}")){
                            
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                        
}
                    } else {
                        
// اگر هیچ خطایی یافت نشد، فایل را منتقل کن!
                        
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path.$name)) {
                        
                            
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                                                
}
                    }
                }
            }
        }
    }
}
?>
<?php
# پیغام خطا
if (isset($message)) {
    foreach (
$message as $msg) {
        
printf("<p align='center' class='status'>%s</p></ br>\n"$msg);
    }
}
# پیغام موفقیت آمیز بودن بارگذاری
if($count !=0){
    
printf("<p align='center' class='status'>%d فایل با موفقیت اضافه شد.</p>\n",$count);
    
    
}
?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#8
(۱۳۹۷ خرداد ۰۵, ۱۲:۲۴ ق.ظ)MiladWorkShop نوشته: اینو تست کن :

کد پی‌اچ‌پی:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<
head>
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<
title></title>
</
head>

<
body dir="ltr">
<
div align="center" style="margin-top:200px; direction:ltr" dir="ltr">
<
form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <
input type="file" name="files[]" multiple="multiple" accept="">
    <
input type="submit" value="آپلود">
    <
p></p>
    
</
form>
</
div>
<
div align="center" style=" font-size:10px">
<
label dir="rtl">فایل های مجاز برای آپلود:Jpg png Gif Zip bmp</label>
</
div>
</
body>
</
html>

<?
php
$valid_formats 
= array("jpg""png""gif""zip""bmp"); // فایل های مجاز جهت آپلود
$max_file_size 1024*1000000000//100 کیلوبایت
$path "uploads/"// فولدر مقصد
$count 0// متغیر شمارنده

if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
    
// حلقه  $_FILES برای اجرای تمامی فایل ها
    
    
if (is_array($_FILES['files']['name']) || is_object($_FILES['files']['name']))
    {
        foreach (  
$_FILES['files']['name'] as $f =>  $name) {     
            if (  
$_FILES['files']['error'][$f] == 4) {
        
                continue; 
// پرش از فایل در صورت یافتن خطا
            
}           
            if ( 
$_FILES['files']['error'][$f] == 0) {               
                if ( 
$_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size) {
                    
$message[] = "$name از حجمی بالاتر از مقدار مجاز برخوردار است.";
                    continue; 
// پرش در صورت داشتن حجم غیر مجاز
                
}
        
                elseif( !
in_array(@ pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION),$valid_formats) ){
                    
$message[] = "$name از فرمت فایلی مجاز برای آپلود برخوردار نیست.";
                    continue; 
// پرش در صورت داشتن فرمت غیر مجاز
                
}
        
                else{
                    if (
file_exists($path.$name))
                    {
                        
// در صورتی که فایلی با این نام وجود داشت, فایل را تغییرنام و آپلود کن
                        
$file_ext pathinfo($namePATHINFO_EXTENSION);
                        
$file_nme str_replace(".{$file_ext}"""$name);
                        
$file_nme $file_nme ."_"time();
                        if (
move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path."{$file_nme}.{$file_ext}")){
                            
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                        
}
                    } else {
                        
// اگر هیچ خطایی یافت نشد، فایل را منتقل کن!
                        
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f], $path.$name)) {
                        
                            
$count++; // شمارنده تعداد فایل های آپلود شده
                                                
}
                    }
                }
            }
        }
    }
}
?>
<?php
# پیغام خطا
if (isset($message)) {
    foreach (
$message as $msg) {
        
printf("<p align='center' class='status'>%s</p></ br>\n"$msg);
    }
}
# پیغام موفقیت آمیز بودن بارگذاری
if($count !=0){
    
printf("<p align='center' class='status'>%d فایل با موفقیت اضافه شد.</p>\n",$count);
    
    
}
?>


2تا از ارور ها برطرف شدند ولی یکی دیگه مونده هموز متاسفانه Sad
ارورش اینه:
Warning: POST Content-Length of 26246225 bytes exceeds the limit of 8388608 bytes in Unknown on line 0
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان