• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کـــمــــــک: اشکال این قطعه کد
#1
سلام. اشکال این قطعه کد چیه؟ لطفا سریع تر بگید:
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
    
include 'config.php';
    
$view $_GET['view'];
    
$items $_GET['items'];
    
$id $_GET['id'];
    
$style $_GET['style'];
    if (
$style "default") {
        
$template "<!DOCTYPE html><html><head><title>پست ها</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><link rel='stylesheet' href='default.css' type='text/css'></head><body>LOOPCONTENT</body></html>";
        
$loop_content "<strong><a href='POSTLINK'>POSTTITLE</a></strong><br>POSTCONTENT<br><summary>ارسال شده در تاریخ POSTDATE ساعت POSTTIME</summary><br><br>";
    
    } else {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
    }
    
$link mysql_connect("localhost",$db_user,$db_pass);
    if (!
$link) {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    }
    
$db mysql_select_db($db_name,$link);
    if (!
$db) {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    }
    if (
$view "home") {
    if (
$items == NULL) {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    } else {    
    
$query "SELECT * FROM notes LIMIT 0, ".$items;
    
$result mysql_query($query);
    if (!
$result) {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    } else {
    while (
$line mysql_fetch_array($resultMYSQL_ASSOC)) {
        
$link "post.php?view=single&id=".$line['id']."&style=default";
        
$title $line['title'];
        
$content $line['content'];
        
$date $line['date'];
        
$time $line['time'];
        
$temp $temp $loop_content;
        
$temp str_replace("POSTLINK",$link,$temp);
        
$temp str_replace("POSTTITLE",$title,$temp);
        
$temp str_replace("POSTCONTENT",$content,$temp);
        
$temp str_replace("POSTDATE",$date,$temp);
        
$temp str_replace("POSTTIME",$time,$temp);
    }
    
    
loop_content $temp;
    
$template str_replace("LOOPCONTENT",$loop_content,$template);
    echo 
$template;
    }
    }
    }
    
?>

ممنون
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
نقل قول: لطفا سریع تر بگید:
نقل قول: ممنون

Exclamation

اشکال 1: ماکارونی تشریف داره!!! Sleepy
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
یعنی چه؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
نقل قول:یعنی چه؟
- درهم
- نا منظم
- بدون توضیحات
- ...
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
خب چه توضیحی بدم؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#6
خب اون ایرادات کدت بود دیگه! رفعش شون کن Exclamation
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#7
(۱۳۸۹ اسفند ۱۳, ۱۰:۱۷ ق.ظ)UTF-8 نوشته: خب چه توضیحی بدم؟

برای هر بخش کد که می نویسی توضیحاتش رو باید بدی
کد پی‌اچ‌پی:
//connect to db
mysql_connect('localhost''root''123'); 
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#8
بفرمایید:

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
    
include 'config.php';  // Include DB Config File
// Get informations
    
$view $_GET['view'];
    
$items $_GET['items'];
    
$id $_GET['id'];
    
$style $_GET['style'];
// Check Correct Style
    
if ($style "default") {
        
$template "<!DOCTYPE html><html><head><title>پست ها</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><link rel='stylesheet' href='default.css' type='text/css'></head><body>LOOPCONTENT</body></html>";
        
$loop_content "<strong><a href='POSTLINK'>POSTTITLE</a></strong><br>POSTCONTENT<br><summary>ارسال شده در تاریخ POSTDATE ساعت POSTTIME</summary><br><br>";
// Display Error    
    
} else {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
    }
// Connect to DB
    
$link mysql_connect("localhost",$db_user,$db_pass);
// Display Error
    
if (!$link) {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    }
// Select Database
    
$db mysql_select_db($db_name,$link);
    if (!
$db) {
        echo 
"<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    }
    if (
$view "home") {
    if (
$items == NULL) {
// Display the Error
        
echo "<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    } else {    
    
$query "SELECT * FROM notes LIMIT 0, ".$items// Query
    
$result mysql_query($query);
    if (!
$result) {
// Display Error
        
echo "<head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'><title>خطا</title><body><span dir='rtl' align='right'>متاسفانه مشکلی در اجرای درخواست شما پیش آمده. لطفا مجددا تلاش کنید.</span></body>";
        exit();
    } else {
// Use Fetch Array Function
    
while ($line mysql_fetch_array($resultMYSQL_ASSOC)) {
        
$link "post.php?view=single&id=".$line['id']."&style=default";
// Save the array information
        
$title $line['title'];
        
$content $line['content'];
        
$date $line['date'];
        
$time $line['time'];
// Config the template
        
$temp $temp $loop_content;
        
$temp str_replace("POSTLINK",$link,$temp);
        
$temp str_replace("POSTTITLE",$title,$temp);
        
$temp str_replace("POSTCONTENT",$content,$temp);
        
$temp str_replace("POSTDATE",$date,$temp);
        
$temp str_replace("POSTTIME",$time,$temp);
    }
// Display    
    
loop_content $temp;
    
$template str_replace("LOOPCONTENT",$loop_content,$template);
    echo 
$template;
    }
    }
    }
    
?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#9
نچ کافی نیست!!! Sleepy
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#10
بهه! بابا انجمن PHP هست نه بی سوادان. اول که توضیح کامل دادم دوما کجاش کافی نیست؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان