• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چند تا تكنيك
#1
- اجرای یک فایل روی سرور و گرفتن خروجی از آن
فرض کنید می خواهید یک فایل را روی سرور اجرا کنید و خروجی آن را در یک صفحه ی وب نمایش دهید. برای اجرای فایل از تابع exec و برای گرفتن خروجی از آن از تابع join مانند زیر استفاده می شود.
کد پی‌اچ‌پی:
// run the UNIX "fortune" command
// result: "Make yourself at home! Clean my kitchen." (example)
exec("/usr/bin/fortune"$results);
echo 
join("\n"$results); 

-محاسبه و نمایش ساخت صفحه (Page generation)
فرض کنید می خواهید زمان ساخت صفحه توسط php را نمایش دهید.
کد پی‌اچ‌پی:
// start timer
$start = (float) array_sum(explode(' 'microtime()));
// execute some time-consuming code
// function to check if a number is prime
function testPrime($num) {
for (
$x=($num-1); $x>1$x--) {
if ((
$num%$x) == 0) {
return 
false;
}
}
return 
true;
}
// test first 1000 numbers for prime-ness
while ($count <= 1000) {
// test if counter value is a prime number
// print if so
if (testPrime($count)) {
echo 
"$count ";
}
$count++;
}
// end timer
$end = (float) array_sum(explode(' 'microtime()));
// calculate and print elapsed time
// result: "Total processing time was 0.627 seconds" (example)
echo "Total processing time was " sprintf("%.4f",($end-$start)) . " seconds"
-خواندن بهتر اعداد بزرگ
اگر برای خروجی نیاز است تا عددی بزرگ نمایش داده شود بهتر است آن را سه رقم سه رقم جدا کرد تا بهتر خوانده شود، برای این کار از تابع number_format استفاده می شود، این تابع دو آرگومان اصلی می گیرد، آرگومان اول عدد ورودی و آرگومان دوم تعداد ارقام اعشار قابل نمایش:
کد پی‌اچ‌پی:
// define number
$amount 3957459.7398;
// format number with commas and 2 decimal places
// result: "3,957,459.74"
$formattedAmount number_format($amount2);
echo 
$formattedAmount
منبع:http://hojjatmr.blogfa.com
  پاسخ
تشکر شده توسط : zoghal oia admin Y.P.Y molana
#2
فقط فانکشن exec رو روی هاستهای شیرد برای امنیت می بندن
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان