• 1 رای - 5 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
نکات و اصول استفاده از Git
#1
Information 
[عکس: git-logo.png]

ابتدا بگم که استاندارد رسمی برای سبک ها و workflow ها وجود نداره، اما در این مقاله سعی می کنم از تجربیاتم، قوائد همگانی و معمولترین موارد موجود در Atlassian، Kernel و git manpage استفاده کنم...

مقالات مرتبط:
دانلود، نصب و راه اندازی Git در ویندوز
ساخت SSh key در ویندوز
ساخت SSh key در لینوکس
کدام پروتکل: //:git یا //:ssh یا //:https

فهرست مندرجات:
 • Branch / انشعاب
 • Commit
 • تنظیم / config
 • گوناگون

 • Branch / انشعاب
1- همیشه هنگام نامگذاری انشعاب(Branch) از عناوین کوتاه و توصیفی استفاده کنید و درصورت لزوم از خط فاصله - برای جداسازی آیتم ها کمک بگیرید.
مثال: feature-logsystem, release-2.0.4a, hotfix-3.0.2-12, stable-1.0.0
نکته: می تونید از اسلش / هم استفاده کنید اما هنگام بکار گرفتن بعضی سرویس ها(CI) و rename کردن با دردسر مواجه میشید.

2- اگر بیش از 1 نفر بر روی یک feature مشابه کار می کنند، برای تفکیک بهتر هر انشعاب باید از نام افراد در کنار نام feature مورد نظر استفاده بشه.
مثال: feature-logger-ahmad, feature-logger-ali, feature-logger-mina

3- نام انشعاب نباید حاوی کاراکترهای ^ .. ~ \ : باشه.

4- همیشه برای گروه بندی Branch ها از عناوین همگانی مثل develop, feature, hotfix, poc, master/mainline, junk/experimental استفاده کنید. به این صورت:
- develop: این گروه از انشعاب معمولاً محل نگهداری آخرین تغییرات هستش که توسط توسعه دهنگان/committers ثبت میشه. همه توسعه دهندگان آخرین تغییراتشوت رو از نسخه کپی/local به این انشعاب ارسال می کنن.
نامگذاری:
کد:
develop یا dev

- feature: این گروه از انشعاب مخصوص ثبت امکانات جدید و refactory های وسیع هستش. به اینصورت که از انشعاب develop گرفته میشه، کدها نوشته میشن و بعد از بازبینی/review و تایید اولیه کدها، با انشعاب develop مجدداً الحاق میشه. و نهایتاً هم حذف میشه.
قالب نامگذاری:
کد:
feature-<title>
مثال: feature-logsystem, feature-calculator, feature-playerkick

- stable / release: این گروه از انشعاب مخصوص انتشار نهایی و نسخه پایدار هستش که مورد استفاده مشتریان قرار میگیره. به اینصورت که بعد از انجام همه fix ها، اعمال feature ها، code review ها و تست ها، از انشعاب develop یا master گرفته میشه و یک انشعاب جدید با نام گروه release/stable بهمراه شماره version جدید ایجاد میشه. (توسط اتوماسیون build یا دستی) نهایتاً زمانی رو هم برای End Of Life ش تعیین می کنن.
قالب نامگذاری:
کد:
stable-<version>[<state>]
یا
release-<version>[<state>]
مثال: stable-1.5.0, stable-5.5.8a, release-6.0.4b, release-7.8.3

- master / mainline: این گروه از انشعاب استفاده های مختلفی داره و به شیوه های گوناگون توسط founder مخزن/پروژه مدیریت میشه. و هر commit ای که بر روی این انشعاب صورت بگیره مستقیماً merge میشه... همچنین معمولاً همگام با انشعاب develop جلو میره:
1- این نوع انشعاب می تونه برای production و الحاق با آخرین انشعاب release/stable باشه.
2- این نوع انشعاب می تونه فقط برای مالک پروژه باشه.
3- این نوع انشعاب می تونه جایگزین انشعاب develop باشه.
4- این نوع انشعاب می تونه deployable و منبع clone برای همه انشعابات باشه.
نامگذاری:
کد:
master یا mainline
نکته: در صورت وجود دو انشعاب master و develop، انشعاب master برای production(یا همون release) استفاده میشه و هیچ commit ای بصورت مستقیم روش اعمال نمیشه. ولی انشعاب develop برای development(یا همون alpha/beta) استفاده میشه.

- hotfix: این گروه از انشعاب مخصوص رفع باگهای فوریتی(critical/major/blocker) هستش که بعد از انتشار stable/release پروژه کشف میشن. به اینصورت که بعد از گزارش/کشف باگ و تاییدش، یک انشعاب از گروه stable/release نسخه باگی گرفته میشه و با نام گروه hotfix بهمراه شماره version انتشار و شماره باگ ایجاد میشه. و بعد از رفع باگ مجدداً با انشعاب develop الحاق میشه. نهایتا انشعاب hotfix ش هم حذف میشه.
قالب نامگذاری:
کد:
hotfix-<version>-<issue#>
مثال: hotfix-1.3.4-77, hotfix-5.5.2-issue998, hotfix-2017-341

- poc: یا همون Prove of Concept گروهی از انشعاب هستش که مخصوص اثبات چیزی یا پروپوزال یک تغییر هستش. به این صورت که بعد از طراحی یک PoC، انشعابی از develop گرفته میشه و با نام گروه poc بهمراه عنوان طرح ایجاد میشه.
قالب نامگذاری:
کد:
poc-<title>

- junk/experimental: این گروه از انشعاب مخصوص آزمایش هستش و معمولاً بجز سازندش باهاش کاری ندارن.
قالب نامگذاری:
کد:
experimental-<title>
توجه: Code review بمعنی Test نیست، و Code reviewer ها Tester نیستند. وظیفه اصلی افراد Code reviewer بازبینی کدها از نظر نظم، خوانایی، رعایت اصول اولیه کدنویسی، پیروی از قواید کدنویسی گروه و... هستش. و با هر PR(یا Pull request) ای که انجام میگیره خودشون وارد کار میشن و کدها رو بررسی بعد تایید/رد می کنن.

5- همیشه Git رو برای push کردن انشعاب جاری/current تنظیم سراسری(default) کنید. تا به اشتباه انشعاب دیگر رو برای server ارسال نکنید:
کد:
git config --global push.default current

6- دلیل خطای warning: remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout، نداشتن انشعاب master در مخزنی هست که قراره checkout ش کنید... پس باید نام یک انشعاب رو دقیقاً ذکر کنید: git checkout MyBranchName

 • Commit
1- اصولاً هر commit باید حاوی یک تغییر منطقی باشه. نه اینکه چند تغییر در انواع مختلف انجام بگیره و همه در یک commit ثبت بشه!

2- هر یک fix یا add یا remove یا improve باید فقط در یک commit ثبت بشه.

3- یک تغییر منطقی یا یک feature جدید رو باید فقط در یک commit ثبت کنید.

4- طول پیامهای commit رو کوتاه و حداکثر در 50 کاراکتر در هر خط بنویسید.

5- در پیام commit از واژه های Remove, Update, Fix, Add استفاده کنید و نه Fixed Added Removed و...
همچنین برای تشخص بهتر patch و فعال شدن trigger های موجود در سیستم(مثل بسته شدن خودکار یک issue) می تونید از شماره bug/issue در داخل پیام commit استفاده کنید.
مثال: Fix bug #2, Add README, Remove pom.xml, Fix #23, Fix #552

6- هنگام نوشتن پیامهای طولانی برای commit، باید عنوان پیام رو از بدنه پیام با یک پاراگراف خالی جدا کنید.

7- اگر commit B به commit A وابستگی داره، باید در پیام commit اینرو صراحتاً اعلام کنید... (می تونید از SHA1 کامیت هدف استفاده کنید)
برای نمونه اگر commit B یک باگ رو در commit A رفع میکنه، باید در پیام commit B اعلام کنید که رفع باگ commit A رو انجام میده.

8- همیشه برای پیامهای commit از فعل حال استفاده کنید.
کد:
Fix issue #343
Remove unused variables
#21 - Fix login bug.
Add README.txt

9- برای فهرست بندی پیام commit با bullet می تونید از کاراکتر ستاره * استفاده کنید.

 • تنظیم / config
1- مطمعن بشید که name و email شما در فایل gitconfig موجود در دایرکتوری USER یا HOME درج شده باشه.
برای اینکار می تونید دستورات زیر در کنسول سیستم وارد کنید:
کد:
git config --global user.name "YOUR FULL NAME"
git config --global user.email "[email protected]"

2- برای حذف انشعاب های local که دیگر در remote موجود نیستند، یکی از روش های زیر رو دنبال کنید:
- یکبار دستور git config --global fetch.prune true رو در کنسول بزنید تا همیشه بصورت خودکار انجام بشه.
نکته: این قابلیت با هربار انجام fetch یا pull فعال می شه.
- یا هر زمان که لازم بود دستور git remote prune origin رو بزنید.

3- برای جلوگیر از commit شدن پیام "Merge branch 'master' of domain:username/Project" هنگام merge، دستور زیر رو بزنید و بصورت Global تنظیمش کنید:
کد:
git config --global branch.autosetuprebase always
یا هنگام pull از پارامتر --rebase استفاده کنید:
کد:
git pull --rebase

4- برای تنظیم Git بصورت system-wide (سراسری) می تونید به محل نصب برنامه Git پوشه etc مراجعه کنید و یا از پارامتر --system استفاده کنید:
کد:
git config --system user.name "Yousha Aleayoub"

5- تنظیم Git مختص حوزه system, global یا project:
حوزه project: تنظیمات این حوزه فقط مختص هر پروژه هستش. فایل این حوزه داخل پوشه پروژه در مسیر .git/config قرار داره و توسط دستور زیر هم میتونه اعمال بشه:
کد:
git config user.name "Yousha Aleayoub"
حوزه global: تنظیمات این حوزه مختص همه پروژه های کاربر جاری هستش. فایل این حوزه داخل پوشه USER یا HOME در مسیر ~/.gitconfig. یا X:\Users\<USERNAME>\ قرار داره و توسط دستور زیر هم میتونه اعمال بشه:
کد:
git config --global user.name "Yousha Aleayoub"
حوزه system: تنظیمات این حوزه فقط مختص همه پروژه ها و همه کاربران هستش. فایل این حوزه داخل پوشه برنامه Git در مسیر /etc/gitconfig قرار داره و توسط دستور زیر هم میتونه اعمال بشه:
کد:
git config --system user.name "Yousha Aleayoub"

 • گوناگون
1- هنگام merge انشعاب، اگر در انشعاب بیشتر از یک commit وجود داره، اون رو توسط پارامتر --no-ff الحاق/merge کنید. با اینکار history انشعاب و ساختارش هم حفظ میشه:
کد:
git merge --no-ff <branch-name>
یا برای همیشه سراسری تنظیمش کنید:
کد:
git config --add merge.ff false

2- همیشه قبل از اینکه push کنید، کدها رو کامل تست کنید تا عاری از خطا و مشکل باشن.

3- یادتون باشه که از ابزار مفید Annotated Tag گیت حتماً استفاده کنید:
کد:
git tag -a <version>
یا
git tag -a <version> <commit Id>

4- برای راه اندازی Git در IDE/ویرایشگر:
- اگر از Eclipse استفاده می کنید، باید پلاگین eGit رو دانلود کنید.
- اگر از IntelliJ استفاده می کنید، بصورت native این قابلیت رو داراست.
- اگر از NetBeans 7.1 و جدیدتر استفاده می کنید، بصورت native این قابلیت رو داراست.
- اگر از NetBeans 7 و قدیمی تر استفاده می کنید، باید پلاگین Git Versioning System Support یا پلاگین nbGit رو دانلود کنید.
- اگر از NetBeans 6.7 استفاده می کنید، باید پلاگین nbGit رو دانلود کنید.
- اگر از Vim استفاده می کنید، باید پلاگین fuGitive رو دانلود کنید.
- اگرم از Emac استفاده می کنید، باید پکیج git.el رو نصب کنید.

5- برای گروه بندی اعضا و شرکت کنندگان در یک پروژه به این صورت میتونید عمل کنید:
- گروه Maintainer: معمولاً مالک و founder پروژه هستند که به کل پروژه دسترسی کامل دارن. این افراد دسترسیها، پچ ها، انشعابات، merging، کامیت ها، CI ها، Developer ها، Code reviewer ها و... رو مدیریت می کنن. (زیر مجموعه ها: core maintainer, subsystem maintainer, topic maintainer)
- گروه Developer: افرادی هستند که به بخش هایی از پروژه دسترسی کامل دارن و معمولاً Pull request ها، new feature ها، انشعابات و Commiter ها رو مدیریت می کنن. (زیر مجموعه ها: Head/Lead developer, Senior developer, Junior Developer)
- گروه Committer: افرادی هستند که فقط به سورس فایلها دسترسی دارند و معمولاً پچ، رفع باگ و کامیت ثبت می کنن و Pull request میفرستن.
- گروه Code reviewer: افرادی هستند که commit های هر Pull request رو از نظر نظم و قواید و خوانایی بررسی می کنن. و PR رو بر اساس نتیجه بررسی رد یا تایید می کنن.
- گروه Beta Tester: افرادی هستند که پروسه آزمون بتا و آزمایش های کاربری رو روی محصول اولیه(آلفا) انجام میدن تا سلامت و کارایی محصول تضمین بشه. (این آزمایش ها در یک پروسه چند مرحله ای و بصورت چرخشی انجام می گیره)
- گروه Contributor: کاربران عادی هستند که غیر مستقیم با کارمندان و تیم پروژه همکاری می کنن. مثل گزارش باگ، ارسال بازخوردهای سازنده، راهنمایی کاربران، ویرایش مستندات، بومی سازی متون و...

6- توجه داشته باشید که HEAD با deattached HEAD متفاوته!
HEAD در واقع reference ای به آخرین commit در انشعاب جاری(checkout شده) هستش. اما deattached HEAD درواقع reference ای به یک commit خاص یا Tag هستش که معمولاً هم استفاده نمیشه. و ORIG_HEAD بک آپ رفرنسی به HEAD قبل از تغییرات هستش.

7- هرگز از پروتکل HTTP استفاده نکنید! این پروتکل بخاطر برخی کمبود ها و ضعفهای امنیتی تقریباً منسوخ شده و هیچ سروری ازش استفاده نمی کنه و خود تیم Git هم ردش میکنه.

9- نکته جزیی: توسط فایل .gitignore میتونید به Git اعلام کنید که چه فایلهایی رو هنگام fetch, pull, push, commit نادیده بگیره.

10- همیشه یک backup از فایل gitconfig و دایرکتوری .ssh تون تهیه کنید که هنگام تعویض سیستم عامل مجبور به تنظیم مجددشون نباشید.
نکته: این فایلها در لینوکس داخل /HOME/.ssh/ و در ویندوز 7/8 داخل C:\Users\<USERNAME>\ و در ویندوز XP داخل C:\Documents and Settings\<USERNAME>\ قرار گرفتن.

12- همیشه مناسب ترین پروتکل رو برای کار با Git بکار بگیرید!

13- نکته جزیی: Fork همون Clone هستش، منتها چون داخل سرور و بواسطه وب در اکانت شما انجام میگیره، تغییر واژه داده... درواقع با انجام Fork، یک Clone از پروژه با تمام دسترسی هاش در سرور در اختیار شما قرار میگیره. (و بنظرم بکار گیری واژه Fork اشتباست، وقتی خود Git واژه رسمی Clone رو براش درنظر گرفته.)

14- هنگام ساخت SSh key برای Git، یادتون باشه فایل id_rsa.pub، فایل کلید عمومی هست. یعنی این کلید رو در سرور/remote ای که قراره بهش متصل بشید آپلود میکنید (که به شما گفته میشه کجا و چگونه). اما فایل id_rsa، فایل کلید خصوصی هست. پس این فایل باید در کامپیوتر شما بمونه!

15- ویندوز: در صورت بروز خطای gpg: cannot open tty 'no tty': No such file or directory هنگام استفاد از برنامه Git-GUI بهمراه GPG، بدونید که TTY سیستم توسط Git-GUI اشغال شده و GPG قادر به ارسال فرمان به TTY نیست... باید از Git-BASh استفاده کنید.

16- نکته جزیی: دستور git pull ترکیبی از دستور git fetch و git merge هستش. به اینصورت که ابتدا دستور git fetch اجرا میشه، سپس رفرنس FETCH_HEAD بروز میشه و نهایتاً دستور git merge FETCH_HEAD اجرا میشه.
نکته: FETCH_HEAD رفرنسی به آخرین انشعاب remote ای هست که fetch شده. MERGE_HEAD رفرنسی به commit/commit ها ای هستش که با انشعاب جاری(checkout شده) merge شده.

17- درصورت بروزرسانی فایل gitignore یا عدم کارکرد صحیح این فایل، ابتدا تغییرات اعمال شده رو Commit کنید و بعد دستورات زیر رو در مخزنتون بزنید:
کد:
git rm -r --cached .
git add .
git commit -m "Fix untracked files."

19- دلیل خطای You do not have write access to this repository اغلب عدم یکسان بودن SSh key سیستم شما با هاست remote هستش یا استفاده از یک SSh key در چندین اکانت هاست remote.

20- درصورت بروز خطای Permission denied (publickey) هنگام pull کردن کافیه مقدار PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-dss رو به فایل config موجود در پوشه .ssh اضافه کنید.

نقل قول:مفهوم CI یا Continuous integration در برنامه‌نویسی، یعنی مجموعه روش‌هایی که باعث حفظ انسجام کد می‌شود و از به‌هم‌ریختگی کد جلوگیری می‌کند. این روش‌ها مبتنی بر build کردن مداوم پروژه پس از هر تغییر در کد توسط برنامه‌نویسان و اجرای تست کیس‌های برنامه است. به عنوان مثال هر زمان که یک کامیت توسط توسعه‌دهنده بر روی مخزن پروژه push شود همهٔ تست‌ها اجرا می‌شود تا بتوان اطمینان حاصل نمود که همهٔ قسمت‌های پیشین کد و قسمت‌های تازه نوشته‌شده با یک‌دیگر سازگاری دارد و درست کار می‌کند. https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration

سایت رسمی Git
مستندات رسمی Git
مرجع ماکروها و دستورات Git
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


 کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بالاتر => نگهداری بهتر

  پاسخ
#2
سلام،
کاش راجع‌به conflict هم می‌نوشتی، کامل‌تر میشد به نظرم
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط : undefined
#3
حل conflict بخشیش به نوع workflow مربوط میشه... اما بزودی یه مقاله کامل راجب workflow و conflict هم می نویسم
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


 کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بالاتر => نگهداری بهتر

  پاسخ
تشکر شده توسط : Alaa Maysam.m undefined
#4
آقا یک سوال. یک سیستمی مثل gitlab رو میشه روی سیستم تحت ویندوز به صورت لوکال راه انداخت و باهاش کار کرد؟

به نظر شما برای ما که پروژه های شخصی هم انجام میدیم و ممکنه مثلا یک پروژه بزرگ رو انجام بدیم آیا میشه یک سیستم گیت روی لوکالمون راه بندازیم و بر اساس اون پروژه رو مدیریت کنیم؟ Undecided
بنده طعم ايمان را نمي چشد، تا اينكه دريابد آنچه اتفاق نيفتاده است نمي شد كه اتفاق بيفتد؛و آنچه شده و اتفاق افتاده است,نمي شد كه نشود و اتفاق نيفتد....حضرت علي(ع)
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
(۱۳۹۵ اسفند ۲۳, ۰۷:۴۷ ب.ظ)webnevesht نوشته: آقا یک سوال. یک سیستمی مثل gitlab رو میشه روی سیستم تحت ویندوز به صورت لوکال راه انداخت و باهاش کار کرد؟

به نظر شما برای ما که پروژه های شخصی هم انجام میدیم و ممکنه مثلا یک پروژه بزرگ رو انجام بدیم آیا میشه یک سیستم گیت روی لوکالمون راه بندازیم و بر اساس اون پروژه رو مدیریت کنیم؟ Undecided

سلام،
آره مخصوصا گیت‌لب رو میدونم میشه، نصب کردنش هم تا جایی که شنیدم آسونه، ما تو شرکت خودمون گیت‌لب لوکال هست و کار میکنیم باهاش.

البته رو لینوکس هست، ولی نباید تو ویندوزم فرقی بکنه.
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#6
این راهنما خیلی کامل و خوب هست:

https://www.atlassian.com/git/tutorials/...cket-cloud
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#7
به نظرم گیت لب رو روی ویندوز نمیشه ران کرد. الان که سرچ میکردم نرم افزارهای مشابه برای ویندوز هست. من روی پروژه های شخصیم میخوام استفاده کنم . به نظرتون اینکار منطقیه روی پروژه تک نفره؟ من احساس میکنم لازمه چون پروژه بزرگ که بشه لازم میشه یه جوری سورس کدتو مدیریت کنی
بنده طعم ايمان را نمي چشد، تا اينكه دريابد آنچه اتفاق نيفتاده است نمي شد كه اتفاق بيفتد؛و آنچه شده و اتفاق افتاده است,نمي شد كه نشود و اتفاق نيفتد....حضرت علي(ع)
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#8
آره گیت‌لب فقط رو لینوکس نصب میشه، ظاهرا به نظرشون اینکه یه نفر بخواد رو ویندوز نصبش کنه خیلی خنده داره، عجیبه Huh
به نظر من منطقیه که برای پروژه‌های شخصی هم از گیت استفاده کنی، ولی احتمالا اتفاقی که میافته اینه که بعد از یه مدت دیگه حوصله آپدیت کردنش رو نخواهی داشت (حداقل اتفاقی هست که برای من افتاد) Big Grin
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#9
برای ویندوز فکر کنم بتونید از Gerrit استفاده کنید:
Gerrit
https://www.gerritcodereview.com/

GitLab vs Gerrit
https://www.slant.co/versus/4860/4868/~gitlab_vs_gerrit

Gitea
https://gitea.io/en-US/
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


 کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بالاتر => نگهداری بهتر

  پاسخ
تشکر شده توسط : Alaa


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان