• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
می خوام کلاس درست کنم. کلاس چیه؟....
#1
Tongue 
من می خوام با کمک هایدن سافت عزیز یه کلاس بنویسم برای دیتا بیس.

از کجا شروع کنم؟
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
کار بی خودیه این همه هست Big Grin
ولی واسه تمرین خوبه
اول ببین از کلاست چی می خوای؟ می خوای چه ویژگی هایی رو داشته باشی؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
باز این رئیس اومد با اون چوب دستیش بزنه تو سر ماBig Grin

همون واسه تمرین می خوام

آخه کدوم اسگلی با بودن این همه کلاس و فریم ورک خودش کلاس می نویسه ( مگر در موارد خاص)

برا تمرین می خوام اینوTongue
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
چشم دوست عزیز. حتما کمک می کنم. اما در حال حاضر شرکت هستم. و نمی تونم کمک کنم. اگر برات مقدور هست که صبر کن تا شب که از سر کار بیام
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
من خوددم شروع می کنم شوما راهنمایی کن عزیزم
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#6
پس من منتظر کد نمونه شما می مونم
  پاسخ
تشکر شده توسط : molana
#7
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
class db {
    public 
$dbhost 'localhost';
    public 
$dbuser 'root';
    public 
$dbpass '123123';
    public 
$dbname 'mydb';
    public 
$dblink;
    
    function 
__construct() {
        
$this->dblink mysql_connect $this->dbhost$this->dbuser$this->dbpass );
        
mysql_select_db $this->dbname$this->dblink );
    }
    
    function 
fetchAll($table) {
        
$query 'select * from '.$table;
        
$result mysql_fetch_assoc($query);
        return 
$result;
    }
}
?>

تا اینجا درسته؟
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#8
محمددددددددددددددددددددددددددد
کد پی‌اچ‌پی:
mysql_fetch_assoc($query); 

به‌ نظرت ‌کار‌ می کنه؟
  پاسخ
تشکر شده توسط : molana
#9
تا اینجا غلط Smile
با تابع mysql_fetch_assoc شما باید ریزالت مای اس کیو ال رو نشون بدید نه اینکه کوئری بزنید
کد پی‌اچ‌پی:
<?php

/**
 * @author hidensoft
 * @copyright 2009
 */

class db {
    public 
$dbhost 'localhost';
    public 
$dbuser 'root';
    public 
$dbpass '12345';
    public 
$dbname 'MYDB';
    public 
$dblink;
    public 
$sqlString;
    public 
$Error;
    public 
$num_row;
    private 
$result;
    
    
    function 
db() {
        
$this->dblink mysql_connect $this->dbhost$this->dbuser$this->dbpass );
        
mysql_select_db $this->dbname$this->dblink );
    }
    
    function 
query()
    {
        if (!
is_resource($this->dblink))
        {
            
$this->db();   
        }
        
$query mysql_query($this->sqlString,$this->dblink);
        if (
$query)
        {
            
$this->num_row mysql_num_rows($query);
            
$this->result $query;
        }else{
            
$this->Error mysql_error();
            return 
false;
        }
    }
    function 
fetchAll($table,$option = array()) {
        
$this->sqlString 'SELECT * FROM '.$table;
        
$this->_option($option);
        
$this->query();
        if (
$this->num_row 0)
        {
            while (
$row mysql_fetch_assoc($this->result))
            {
                
$ALLROWS[] = $row;
            }
            return 
$ALLROWS;
        }else
        {
            return 
false;
        }
        
    }
    
    private function 
_option($opt = array())
    {
        
$Sql;
        if (
is_array($opt))
        {
            foreach( 
$opt as $key=>$value){
                switch (
$key){
                    case 
'orderby':
                        
$Sql .= ' ORDER BY '.$value;
                        break;
                    case 
'ordertype':
                        
$Sql .= ' '.$value;
                        break;
                    case 
'limit':
                        
$Sql .= ' LIMIT '.$value;  
                        break; 
                }                    
            }
            
$this->sqlString .= $Sql;
            return 
true;
        }else{
            return 
false;
        }
    }
}

$test = new db;
$fetching $test->fetchAll('TABLE',array('orderby'=>'cid','ordertype'=>'ASC','limit'=>'2'));
print_r($fetching);

?>

زیاد پیچیدش نکردم که گیج نشی.
  پاسخ
تشکر شده توسط : molana HiddeN
#10
وحید می خاستم تستت کنم بینم بلدی یا نه
Big Grin
چک می کنم کلاست رو هادین عزیزHeart
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان