• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل No such file or directory
#1
سلام/ من یک پروژه دارم که خطای زیر رو میده:
کد:
Warning: include(variables/variables.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\dev\project\web\ecommerce\includes\connect_database.php on line 2
و هرچی میخوام ارورش از بین ببرم نمیتونم لطفا اگه امکانش هست کمک کنین ممنون میشم.
اینم کد php:
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
include_once('connect_database.php');
include_once(
'functions.php'); 
?>
<div id="content" class="container col-md-12">
<?php 
if(isset($_POST['btnAdd'])){
$category_name $_POST['category_name'];

// get image info
$menu_image $_FILES['category_image']['name'];
$image_error $_FILES['category_image']['error'];
$image_type $_FILES['category_image']['type'];

// create array variable to handle error
$error = array();

if(empty(
$category_name)){
$error['category_name'] = " <span class='label label-danger'>Required!</span>";
}

// common image file extensions
$allowedExts = array("gif""jpeg""jpg""png");

// get image file extension
$extension end(explode("."$_FILES["category_image"]["name"]));

if(
$image_error 0){
$error['category_image'] = " <span class='label label-danger'>Not Uploaded!!</span>";
}else if(!((
$image_type == "image/gif") || 
(
$image_type == "image/jpeg") || 
(
$image_type == "image/jpg") || 
(
$image_type == "image/x-png") ||
(
$image_type == "image/png") || 
(
$image_type == "image/pjpeg")) &&
!(
in_array($extension$allowedExts))){

$error['category_image'] = " <span class='label label-danger'>Image type must jpg, jpeg, gif, or png!</span>";
}

if(!empty(
$category_name) && empty($error['category_image'])){

// create random image file name
$string '0123456789';
$file preg_replace("/\s+/""_"$_FILES['category_image']['name']);
$function = new functions;
$menu_image $function->get_random_string($string4)."-".date("Y-m-d").".".$extension;

// upload new image
$upload move_uploaded_file($_FILES['category_image']['tmp_name'], 'upload/images/'.$menu_image);

// insert new data to menu table
$sql_query "INSERT INTO tbl_category (Category_name, Category_image)
VALUES(?, ?)"
;

$upload_image 'upload/images/'.$menu_image;
$stmt $connect->stmt_init();
if(
$stmt->prepare($sql_query)) {    
// Bind your variables to replace the ?s
$stmt->bind_param('ss'
$category_name
$upload_image
);
// Execute query
$stmt->execute();
// store result 
$result $stmt->store_result();
$stmt->close();
}

if(
$result){
$error['add_category'] = " <h4><div class='alert alert-success'>
* Success add new category
<a href='category.php'>
<i class='fa fa-check fa-lg'></i>
</a></div>
</h4>"
;
}else{
$error['add_category'] = " <span class='label label-danger'>Failed to add category</span>";
}
}

}

if(isset(
$_POST['btnCancel'])){
header("location: category.php");
}

?>
<div class="col-md-12">
<h1>Add Category</h1>
<?php echo isset($error['add_category']) ? $error['add_category'] : '';?>
<hr />
</div>

<div class="col-md-5">
<form method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label>Category Name :</label><?php echo isset($error['category_name']) ? $error['category_name'] : '';?>
<input type="text" class="form-control" name="category_name"/>
<br/>
<label>Image :</label><?php echo isset($error['category_image']) ? $error['category_image'] : '';?>
<input type="file" name="category_image" id="category_image" />
<br/>
<input type="submit" class="btn-primary btn" value="Submit" name="btnAdd"/>
<input type="reset" class="btn-warning btn" value="Clear"/>
<input type="submit" class="btn-danger btn" value="Cancel" name="btnCancel"/>
</form>
</div>

<div class="separator"> </div>
</div>

<?php ?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
اگر دقت کنین پیغامش میگه که توی فایل connect_database.php خط دوم شما اومدین یک فایلی رو به نام variables.php به صفحه Include کردین .اما آدرس دهی تون ظاهرا ایراد داره چون توی اون مسیر این فایل رو پیدا نمیکنه. مسیرهای فایلتون رو چک کنین.
بنده طعم ايمان را نمي چشد، تا اينكه دريابد آنچه اتفاق نيفتاده است نمي شد كه اتفاق بيفتد؛و آنچه شده و اتفاق افتاده است,نمي شد كه نشود و اتفاق نيفتد....حضرت علي(ع)
  پاسخ
تشکر شده توسط : farid124


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان