• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در بارگذاری تصویر در لاراول
#1
Tongue 
با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز.

این کدهای فرم من در html:
کد پی‌اچ‌پی:
<form id="register" enctype="multipart/form-data" method="POST" action="{{ url('/request/register') }}">
                            <
div class="form-group row has-danger">
                                @
csrf
                                
<div class="col-sm-6">
                                    <
label for="email" class="col-sm-6 col-form-label text-right">نام کاربری:</label>
                                    <
div class="col-sm-10">
                                        <
input type="email" class="fsax form-control form-control-danger{{ $errors->has('email') ? ' is-invalid' : '' }}" name="email" id="email" value="{{ old('email') }}" placeholder="مثال:[email protected]">
                                        @if (
$errors->has('email'))
                                            <
span class="invalid-feedback" role="alert">
                                            <
strong>{{ $errors->first('email') }}</strong>
                                        </
span>
                                        @endif
                                        <
small class="form-text text-muted">نام کاربری بصورت فرمت ایمیل باید وارد گردد</small>
                                    </
div>
                                    <
label for="password" class="col-sm-6 col-form-label text-right">گذرواژه:</label>
                                    <
div class="col-sm-10">
                                        <
input type="password" class="fsax form-control form-control-danger{{ $errors->has('password') ? ' is-invalid' : '' }}" name="password" id="password" required>
                                        @if (
$errors->has('password'))
                                            <
span class="invalid-feedback" role="alert">
                                            <
strong>{{ $errors->first('password') }}</strong>
                                        </
span>
                                        @endif
                                        <
small class="form-text text-muted">گذرواژه باید مناسب و غیرقابل حدس باشد</small>
                                    </
div>
                                    <
label for="confirm-password" class="col-sm-6 col-form-label text-right">تایید گذرواژه:</label>
                                    <
div class="col-sm-10">
                                        <
input type="password" class="fsax form-control form-control-danger" name="password_confirmation" id="password-confirm" required>
                                        <
small class="form-text text-muted">تکرار گذرواژه برای صحت گذرواژه گذاری</small>
                                    </
div>
                                    <
label for="name" class="col-sm-6 col-form-label text-right">نام و نام خانوادگی:</label>
                                    <
div class="col-sm-10">
                                        <
input type="text" class="fsax form-control form-control-danger{{ $errors->has('name') ? ' is-invalid' : '' }}" name="name" id="name" value="{{ old('name') }}" placeholder="مثال:علی رحمتی">
                                        @if (
$errors->has('name'))
                                            <
span class="invalid-feedback" role="alert">
                                            <
strong>{{ $errors->first('name') }}</strong>
                                        </
span>
                                        @endif
                                        <
small class="form-text text-muted">نام و نام خانوادگی حتما بصورت فارسی وارد شود</small>
                                    </
div>
                                    <
label class="col-sm-6 col-form-label text-right">جنسیت:</label>
                                    <
div class="col-sm-10">
                                        <
div class="col-sm-4">
                                            <
label for="sex_more" class="col-sm-2 col-form-label text-right">نامشخص</label>
                                            <
input checked="checked" type="radio" id="sex_more" name="sex" class="fsax radio radio_sex" value=""/>
                                        </
div>
                                        <
div class="col-sm-4">
                                            <
label for="men" class="col-sm-2 col-form-label text-right">آقا</label>
                                            <
input type="radio" id="men" name="sex" class="fsax radio radio_sex" value="1"/>
                                        </
div>
                                        <
div class="col-sm-4">
                                            <
label for="women" class="col-sm-2 col-form-label text-right">خانم</label>
                                            <
input type="radio" id="women" name="sex" class="fsax radio radio_sex" value="2"/>
                                        </
div>
                                        <
small class="form-text text-muted">لطفا نوع جنسیت با دقت انتخاب گردد</small>
                                    </
div>
                                    <
label class="col-sm-6 col-form-label text-right">دسترسی به نرم افزار:</label>
                                    <
div class="col-sm-10">
                                        @if(
Auth::user()->access_soft<=200)
                                            <?
php $func_dis_1='' ?>
                                        @else
                                            <?php $func_dis_1='disabled' ?>
                                        @endif
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <label for="access_more" class="col-sm-2 col-form-label text-right">عادی</label>
                                            <input checked="checked" {!! $func_dis_1 !!} type="radio" id="access_more" name="access" class="fsax radio radio_access" value="0"/>
                                        </div>
                                        @if(Auth::user()->access_soft>=100)
                                            <?php $func_dis_2='' ?>
                                        @else
                                            <?php $func_dis_2='disabled' ?>
                                        @endif
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <label for="viewer" class="col-sm-2 col-form-label text-right">نظارتی</label>
                                            <input type="radio" {!! $func_dis_2 !!} id="viewer" name="access" class="fsax radio radio_access" value="1"/>
                                        </div>
                                        @if(Auth::user()->access_soft>100)
                                            <?php $func_dis_3='' ?>
                                        @else
                                            <?php $func_dis_3='disabled' ?>
                                        @endif
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <label for="manager" class="col-sm-2 col-form-label text-right">مدیریتی</label>
                                            <input type="radio" {!! $func_dis_3 !!} id="manager" name="access" class="fsax radio radio_access" value="2"/>
                                        </div>
                                        <small class="form-text text-muted">دسترسی به نرم افزار باید به تایید مدیرکل بخش برسد</small>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-sm-6">
                                    <label class="col-sm-6 col-form-label text-right">تصویر آواتار:</label>
                                    <div class="col-sm-10">
                                        <div class="circle">
                                            <!-- User Profile Image -->
                                            <img class="profile-pic" src="{!! url('/assets/img/users/avatars/default-avatar.png') !!}">

                                            <!-- Default Image -->
                                            <!-- <i class="fa fa-user fa-5x"></i> -->
                                        </div>
                                        <div class="p-image">
                                            <i class="fa fa-camera upload-button"></i>
                                            <input name="image" id="image" class="form-control file-upload" type="file" accept="image/*"/>
                                        </div>
                                        <small class="form-text text-muted">عکس بصورت پرسنلی و بهترین سایز آن 200در200پیکسل است</small>
                                    </div>
                                    <label class="col-sm-6 col-form-label text-right">تاریخ تولد:</label>
                                    <div class="col-sm-10">
                                        <input type="text" class="fsax form-control form-control-danger" name="birthday" id="birthday">
                                        <small class="form-text text-muted">تاریخ تولد را با دقت درج نمایید</small>
                                    </div>
                                    <label for="post" class="col-sm-6 col-form-label text-right">سمت/پست/مسئولیت:</label>
                                    <div class="col-sm-10">
                                        <input type="text" class="fsax form-control form-control-danger" name="post" id="post" placeholder="مثال:سرپرست نرم افزار">
                                        <small class="form-text text-muted">پست باید بصورت حقیقی باشد،در صورت نادرست بودن جایگاه اعلامی،توسط مدیر اصلاح خواهد شد</small>
                                    </div>
                                    <label for="mobile" class="col-sm-6 col-form-label text-right">تلفن همراه/موبایل:</label>
                                    <div class="col-sm-10">
                                        <input type="text" class="fsax form-control form-control-danger" name="mobile" id="mobile" placeholder="مثال:0915XXXXXXX">
                                        <small class="form-text text-muted">تلفن تماس حتما باید همراه بوده و در دسترس باشد</small>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-sm-10">
                                <button onclick="sumbit_form()" class="btn btn-success" type="button"><i class="fa fa-save"></i> ثبت کاربر </button>
                            </div>
                        </form> 
این تابع من در جی کوئری هستش:
کد پی‌اچ‌پی:
function sumbit_form() {
            var 
file = $("#image").val
            
var datastring = $(".fsax").serialize();
            var 
token '{{ csrf_token() }}';
            var 
base_url "{{ url('/request/register') }}";
            $.
ajax({
                
type'POST',
                
urlbase_url,
                
dataType"json",
                
data: {
                    
'_token'token,
                    
datastring datastring ,
                    
file file,
},
                
success: function (data) {
                    var 
substr data['msg'];

                    $.
each(substr , function(indexval) {
                        
alert(val)
                    });
                },
                
error: function () {
                    
alert('خطا');
                }
            });

        }; 
اما متاسفانه عکس رو نمیتونم با این روش ارسال کنم.
progressdata هم در jquery استفاده میکنم اصلا token لاراول رو نمیشناسه.

لطفا راهنمایی کنید
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
و کد کنترلرتون ؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان