• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل درکد اتصال به دیتا بیس
#1
سلام دوستان من با کد های زیر مشکل دارم و ارور میده همش و کد رو چک میکنم ولی نمیتونم اشکل را پیدا کنم
index.php
کد پی‌اچ‌پی:
<html>
<
head>
    <
meta charset="utf-8">
</
head>
<
body>
<?
php
require_once ('common.php');
require_once (
'config.php');
require_once (
'db.php');

$db = new Db();
$records $db->query("SELECT * FORM note");
dump($records);
?>
</body>
</html>
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
db.php
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<?php
class Db {
    private 
$connection;

    public function  
__construct($option null){
        if (
$option != null){
            
$host $option['host'];
            
$user $option['user'];
            
$pass $option['pass'];
            
$name $option['name'];
        }else{
            global  
$config;
            
$host $config['db']['host'];
            
$user $config['db']['user'];
            
$pass $config['db']['pass'];
            
$name $config['db']['name'];
        }
        
$this->connection = new mysqli($host$user$pass$name);
        if (
$this->connection->connect_error){
            echo 
"connection feild : " $this->connection->connect_error;
            exit();
        }
        
$this->connection->query("SET NAMES 'utf8'");
    }
    public function 
first($sql){
        
$records $this->query($sql);
        if (
$records == null){
            return 
null;
        }
        return 
$records[0];
    }
    public function 
query($sql){
        
$result $this->connection->query($sql);
        
dump($result);
        
$records = array();

        if (
$result->num_rows==0){
            return 
null;
        }

        while (
$row $result->fetch_assoc()){
            
$records[] =$row;
        }
        return 
$records;
    }
    public function 
connection(){
        return 
$this->connection;
    }
    public function 
close(){
        
$this->connection->close();
    }
}
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
config.php
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<?
php
global $config;

$config['db']['host'] = 'localhost';
$config['db']['user'] = 'root';
$config['db']['pass'] = '';
$config['db']['name'] = 'x_notes';
?>
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
common.php
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<?php
function hr($return false){
    if (
$return){
        return 
"<hr>\n";
    }else{
        echo 
"<hr>\n";
    }
}

function 
br($return false){
    if (
$return){
        return 
"<br>\n";
    }else{
        echo 
"<br>\n";
    }
}

function 
dump($var$return false){
    if (
is_array($var)){
        
$out print_r($vartrue);
    }else if (
is_object($var)){
        
$out var_export($vartrue);
    }else {
        
$out $var;
    }

    if (
$return){
        return 
"\n<pre>$out</pre>\n";
    }else{
        return 
"\n<pre>$out</pre>\n";
    }
}

?>

ممنون میشم اشکالم را بگید
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
کدوم خطش خطا میده؟؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان