• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل بعد از پرداخت آنلاین
#1
سلام من یه اسکریپت خیلی وقت پیش از یه سایتی دریافت کردم

الان یه تیکه کد اضافه کردم که بعد از هر پرداخت موفق یه کاری روی دیتابیس انجام بده ولی یه مشکلی هست بعد از بعضی از پرداخت ها انجام میده بعد از بعضی هاش انجام نمیده . البته دیتابیس خود اسکریپت همه پرداخت های موفقش را ثبت میکنه

فایل verify.php

کد پی‌اچ‌پی:
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>پایان فرآیند پرداخت</title>

        <style>
            .tbl{
                direction:rtl;
                font-family:Tahoma;
                font-size:12px
            }
            table{
                border:1px black solid;
            }
            .right{
                background-color:#F2F8FF;
                width:150px;
                line-height:25px;
                font-size:12px;
                color:#003D59
            }
            input,select,option,textarea{
                font-family:Tahoma;
                font-size:11px;
            }
            #sent{
                display:block;
                background-color:#EEFBEE;
                border:1px green dashed;
                font-family:Tahoma;
                width:580px;
                margin:20px auto 20px auto;
                font-size:12px;
                text-align:center;
                padding:10px;
                box-shadow: -10px -10px 0px yellow;
                border-radius: 5px;
            }
            #err{
                display:block;
                background-color:#FFF8F4;
                border:1px maroon dashed;
                font-family:Tahoma;
                width:580px;
                margin:20px auto 20px auto;
                font-size:12px;
                text-align:center;
                padding:10px
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <form method="post" action="?send">
            <div align=center><font size=2 face=tahoma color=blue><b>ترنتی اعتکاف دانشجویان استان یزد</b></font></div>
            <br/>
            <table width="600" align="center" class="tbl" >
                <tr>
                    <td class="right">
                        <div id="show_payment_result">در حال دریافت اطلاعات پرداخت از بانک ...</div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
        <?php
        
require_once('admin/php/sys.php');
        require_once(
'admin/php/banks/epay.php');

        
$ob = new online_payment($sys->conn$ENV_INFO['mysql_database']);

        
$checkpage_result $ob->checkpage($bank$payid$saleorderid$refid$cost$data$errno);

        
$payment_is_ok false;

        if (
$checkpage_result) {
            if (
$ob->verifybypayid($payid$errno)) {
                
$ob->settlebypayid($payid$errno);
                
$payment_is_ok true;

                
$msg "پرداخت شما با موفقیت انجام شد. مبلغ $cost ریال طی تراکنش $refid از حساب شما کسر شد. در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی خواهد شد.";
            } else {
                
$msg $ob->geterror($errno);
            }
        } else {
            
$msg $ob->geterror($errno);
        }

        echo(
"<script language='javascript'>document.getElementById('show_payment_result').innerHTML='$msg';</script>");

        if (
$payment_is_ok) {

            
$ip $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

            if (isset(
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
                
$agent $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
            } else {
                
$agent 'unknown';
            }

            
$con mysql_connect("localhost""user""pass")
                    or die(
mysqli_error());

            
mysql_select_db("ete")
                    or die(
mysql_error());
                    
            
mysql_query("SET NAMES 'utf8' ");
            
$shmeli $_SESSION['username'];
            
$date date("Y-m-d"time());
            
$time date("H:i:s"time());
            
mysql_query("UPDATE `form4` SET `pardakht`='1' WHERE shmeli='$shmeli' ")
            or die(
mysql_error());
            
            
$result mysql_query("SELECT * FROM form4 WHERE shmeli='$shmeli' limit 1");
            
$row mysql_fetch_array($result);

            
$uni $row['university'];
            
$result2 mysql_query("SELECT * FROM uni WHERE uniid='$uni' limit 1");
            
$row2 mysql_fetch_array($result2);
            
$zar $row2['zarfiat'];

            
$szar $zar 1;

            
mysql_query"UPDATE uni SET zarfiat='$szar' WHERE uniid='$uni'")
                    or die(
mysql_error());

            
mysql_close($con);
            
?>
            <span id="sent">پرداخت با موفقیت انجام شد و اطلاعات شما با موفقیت به دست ما رسید <br/><a href="asli.php">بازگشت به منوی اصلی </a></span>
            <?php
        
} else {
            
?>
            <span id="err">در فرآیند پرداخت خطایی رخ داده است</span>
            <?php
        
}
        
?>
    </body>
</html> 
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان