• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل ارتباط ناقص php با mysql
#1
سلام دوستان عزیز
کیهان هستم

من 3 تا صفحه درست کردم که در دوصفحه اول از کاربر اطلاعات دریافت میکنه(صفحه اول select - صفحه دوم update) و در صفحه سوم نشون میده
برای بار اول که دیتا بیس خالی هست تمام اطلاعاتو درست میگیره
بار دوم فقط اطلاعات صفحه اول و بار سوم کلا اطلاعات رو در بانک ذخیره نمیکنه
ممنون میشم مثل همیشه لطف کنید و راهنمایی بفرمایید
صفحه اول

کد پی‌اچ‌پی:
<form action="std2.php"method="post"onSubmit="return check()";>   <div id="form1"         <div        <span id="onvan" >شماره دانش آموزی :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-id1"></div       <div class="container" style="width: 400px !important;float: left !important;margin-top: -37px;"    <div class="row"           <div class="col-sm-6"               <div class="input-group"                   <div class="input-group-prepend"                       <span class="input-group-text cursor-pointer" id="date4" style="cursor: pointer;width: 100px; height: 25px !important;">تاریخ تولد :</span                   </div                   <input type="text" id="inputDate4" class="form-control" placeholder="From Date" aria-label="date4"                        aria-describedby="date4" name="std-tt" style="width:150px !important; height:21px !important;"               </div        </div></div></div                 <div style="float: right !important;"       <span id="onvan" >نام :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-name"></div     <div style="float: right !important;"       <span id="onvan" >نام خانوادگی :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-lname"></div       <div style="float: right !important;"       <span id="onvan" >نام پدر :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-fname"></div                    <div style="float: right !important;"       <span id="onvan" >شماره ملی :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-id2"></div    <div style="width: 400px; height: 80px;margin: 0 auto;margin-top: 55px;"    <a style="margin-left: 20px;"><img src="icons8-forward-button-802.png"></a      <input type="submit" value=" " style="margin-left: 20px; cursor: pointer; border: hidden; width: 80px; height: 80px; background : url(icons8-forward-button-80.png);"       <a style="margin-left: 20px;"><img src="icons8-forward-button-801.png"></a          </div       </div           </form
صفحه دوم

کد پی‌اچ‌پی:
<?php$name=$_POST['std-name'];$lname=$_POST['std-lname'];$fname=$_POST['std-fname'];$stdid1=$_POST['std-id1'];$stdid2=$_POST['std-id2'];$stdtt=$_POST['std-tt'];
$db=new PDO("mysql:host=localhost;dbname=fazilat","root","  ");   $db->exec( "SET CHARACTER SET utf8" );
 
 
$sql="INSERT INTO student (`STD-ID`, `NAME`, `L-NAME`, `F-NAME`, `T.T.`, `ID`) VALUES (?,?,?,?,?,?)";$stmt=$db->prepare($sql);$stmt->execute(array($stdid1, $name , $lname , $fname , $stdtt , $stdid2));?><form action="std3.php"; enctype="multipart/form-data"; method="post"; onSubmit="return check()";>        <div id="etelaat">        <div>     <span id="onvan" >مدرسه سال گذشته :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-pschool"></div>     <div>     <span id="onvan" >معدل سال گذشته :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-pavg"></div>     <div>     <span id="onvan" >فعالیتهای فوق برنامه :</span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-ex"></div>       <div>     <span id="onvan" >شماره کلاس :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-classid"></div>      <div>     <span id="onvan" >نام و نام خانوادگی مادر :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-mname"></div>       <div>     <span id="onvan" >تلفن تماس :<b id="onvan" style="color:red;">*</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-phone"></div>     <div>     <span id="onvan" >تلفن تماس پدر :</span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-fphone"></div>      <div>     <span id="onvan" >تلفن تماس مادر :</b></span><input style="direction:rtl;" type="text" name="std-mphone"></div>       <div>         <span id="onvan" >تصویر :</span><input type="file" id="std-img" name="std-img" style="direction:rtl;float: right;" >                      </div> 
صفحه سوم

کد پی‌اچ‌پی:
<?php    $stdpschool=$_POST['std-pschool'];  $stdpavg=$_POST['std-pavg'];    $stdphone=$_POST['std-phone'];  $stdmname=$_POST['std-mname'];  $stdclassid=$_POST['std-classid'];  $stdex=$_POST['std-ex'];    $stdfphone=$_POST['std-fphone'];    $stdmphone=$_POST['std-mphone'];    $stdid1=$_POST['stdid'];    $filename=$_FILES["std-img"]["name"];   $filename_array explode('.'$filename);  $tmp=end($filename_array);  $stdimg $stdid1 '.' $tmpmove_uploaded_file($_FILES["std-img"]["tmp_name"],"upload/" $stdimg); $img="upload/" $stdimg      $db=new PDO("mysql:host=localhost;dbname=fazilat","root","  ");    $db->exec"SET CHARACTER SET utf8" );
 
 
 
   $sql="UPDATE `student` SET `PRE-SCHOOL`=? ,`PRE-AVG`=? ,`EX-ACTIVITIES`=? ,`CLASS-ID`=? ,`M-NAME`=? ,`IMG`=? ,`PHONE`=? ,`FATHER-PHONE`=? ,`MOTHER-PHONE`=?  WHERE `STD-ID`='$stdid1'"$stmt=$db->prepare($sql);    $stmt->execute(array($stdpschool $stdpavg $stdex $stdclassid $stdmname $img $stdphone $stdfphone $stdmphone));       ?>


فایل‌های پیوست
.php   std1.php (اندازه 5.69 KB / تعداد دانلود: 2)
.php   std2.php (اندازه 5.69 KB / تعداد دانلود: 0)
.php   std3.php (اندازه 5.38 KB / تعداد دانلود: 0)
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
دوست من کسی اینطوری راهنمایی نمیکنه. کد مربوط به هر بخش رو بذار و بگو که توی کدوم بخش مشکلت چیه که دوستان راهنمایی بکنن.
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط : ayoubsys


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان