• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مبتدی هستم تو لاگین نوشتن
#1
سلام اقا این کد ها رو واسه لاگین نوشتم تستی

اقا این فانکشن register رو من گذاشتم action به جای اینکه بیاد چیزایی که من گفتم رو بخونه می گه :
6 " method="post" name="contact_form">
اینم کدها
فقط مشکلم اینه این تابع ها رو کجا فراخونی کنم


کد پی‌اچ‌پی:
<?php

            
                
function register()    {
            
            if (isset(
$_POST['username']) && isset($_POST['mobilephone'])&& isset($_POST['pass']) && isset($_POST['cpass']) && isset($_POST['email'])) {
            
                
$username=$_POST['username'] ;
                
$mobile=$_POST['mobilephone'];
                
$password=$_POST['pass'] ;
                
$cpass=$_POST['cpass'] ;
                
$email=$_POST['email'] ;
            
                
$len_user=strlen($username);
                
$len_pass=strlen($password);
                
$len_mobile=strlen($mobile);
            
                if(
$len_user>=&& $len_pass>=&& $mobile==11){
            
            
                    if(
$password=$cpass) {
                            
            
                        
md5($password);
                        
$connect=mysql_connect("localhost","root","") ;
                        
$connect_db=mysql_select_db("nod",$connect);
            
                        if(
$connect>&& $connect>0){
            
            
                            
$Search=mysql_query("SELECT * FROM Users WHERE Mobile='$mobile' AND Username='$username' AND Email='$email'");
            
                            if(
$Search=0){
                                    
                                    
                                
mysql_query("INSERT INTO Users (User,Mobile,Pass,Email) VALUES ('$username','$mobile','$password','$email')");
                                    
                                    
                                    
                                    
                            }
//end if Search
            
            
            
                            
else {echo'Sorry Mobile , Username or Email Already Registed.';
                            }
            
            
                        }
//end if connect
            
                        
else {echo 'Connect failed.';
                        }
//end else connect
            
            
                            
                    
}
            
                    else {    echo
'  pass!=Cpass   ' ;
                    }
//else three
            
            
                
}//end second if
            
                
else {    echo 'user and pass > 6 ' ;
                }
//end second if
            
            
            
//end firest if (isset)
            
            
else {    echo 'some field wrong.Isset';
            }
//first else (isset)
            
                
}
            
?>
            
        

</head>

<body style="background-image:url(images/Untitled.png);background-repeat:repeat">
                <form class="contact_form" action:"<?php  register();  ?>" method="post" name="contact_form">
                <div style="position:absolute ; top:100px ; right:310px ">
    <ul>
        <li>
             <h2 style="color: rgba(182, 193, 255, 1)">Register Form</h2>
             <span class="required_notification">* Denotes Required Field</span>
        </li>
        <li>
            <label for="name">Username:</label>
            <input type="text" name="username" placeholder="" required  />
            <span class="form_hint">Proper format ""</span>
        </li>
        <li>
            <label for="name">Moblie Phone:</label>
            <input type="text" name="mobilephone" placeholder="" required pattern="{11}{0-9}" />
            <span class="form_hint">Proper format "Irancell , MCI , Taliya"</span>
        </li>
        <li>
            <label for="name" >Password:</label>
            <input type="password" name="pass"  placeholder="" required />
        </li>
        <li>
            <label for="name" >ConfirmPassword:</label>
            <input type="password" name="cpass" placeholder="" required />
        </li>
        <li>
            <label for="email">Email:</label>
            <input type="email" name="email" placeholder="" required />
            <span class="form_hint">Proper format "name@something.com"</span>
        </li>
       
        
        <li>
            <button class="submit" type="submit">Submit Form</button>
        </li>
    </ul>
    </div>
</form> 
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
در قسمت action‌فرمت باید آدرسی فایل ای که می خوای اطلاعات بهش ارسال بشن رو وارد کنی نه نام تابع ای چیزی.
اگرم می خوای به همین صفحه ای که توشی بفرستی یا می تونی خالیش بزاری یا اسم خود فایل رو می زاری

و تو همون صفحه هم می تونی تابع register ات رو صدا بزنی (که بهتره مثلا بزاری داخل شرطی که اگه فرم ثبت شده بود تابع اجرا بشه)
  پاسخ
تشکر شده توسط : Arc


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان