• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم پشتیبانی فرم تماس از زبان فارسی
#1
وقتی قسمت موضوع فرم رو فارسی پر و ارسال کنم داخل اینباکس هاستم با فونت عجیب و غریبی دیده میشه
مثل این عکس های زیر
[عکس: 2014-01-29_12-14-21.png]
[عکس: 2014-01-29_12-15-14.png]

فکر می کنم باید قسمتی از کد زیر رو ویرایش کنم
اما کدوم قسمت و چی باید بنویسم؟

// Validate and send email
function smcf_send($name, $email, $subject, $message, $cc) {
global $to, $extra;


// Filter and validate fields
$name = smcf_filter($name);
$subject = smcf_filter($subject);
$email = smcf_filter($email);
if (!smcf_validate_email($email)) {
$subject .= " - invalid email";
$message .= "\n\nBad email: $email";
$email = $to;
$cc = 0; // do not CC "sender"
}

// Add additional info to the message
if ($extra["ip"]) {
$message .= "\n\nIP: " . $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
}
if ($extra["user_agent"]) {
$message .= "\n\nUSER AGENT: " . $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
}

// Set and wordwrap message body
$body = "نام: $name\n\n";
$body .= "متن پیام: $message";
$body = wordwrap($body, 70);

// Build header
$headers = "From: $email\n";
if ($cc == 1) {
$headers .= "Cc: $email\n";
}
$headers .= "X-Mailer: PHP/SimpleModalContactForm";

// UTF-8
if (function_exists('mb_encode_mimeheader')) {
$subject = mb_encode_mimeheader($subject, "UTF-8", "B", "\n");
}
else {
// you need to enable mb_encode_mimeheader or risk
// getting emails that are not UTF-8 encoded
}
$headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n";
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
(۱۳۹۲ بهمن ۱۰, ۱۱:۱۷ ق.ظ)sallamatii نوشته: وقتی قسمت موضوع فرم رو فارسی پر و ارسال کنم داخل اینباکس هاستم با فونت عجیب و غریبی دیده میشه
مثل این عکس های زیر
[عکس: 2014-01-29_12-14-21.png]
[عکس: 2014-01-29_12-15-14.png]

فکر می کنم باید قسمتی از کد زیر رو ویرایش کنم
اما کدوم قسمت و چی باید بنویسم؟

// Validate and send email
function smcf_send($name, $email, $subject, $message, $cc) {
global $to, $extra;


// Filter and validate fields
$name = smcf_filter($name);
$subject = smcf_filter($subject);
$email = smcf_filter($email);
if (!smcf_validate_email($email)) {
$subject .= " - invalid email";
$message .= "\n\nBad email: $email";
$email = $to;
$cc = 0; // do not CC "sender"
}

// Add additional info to the message
if ($extra["ip"]) {
$message .= "\n\nIP: " . $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
}
if ($extra["user_agent"]) {
$message .= "\n\nUSER AGENT: " . $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
}

// Set and wordwrap message body
$body = "نام: $name\n\n";
$body .= "متن پیام: $message";
$body = wordwrap($body, 70);

// Build header
$headers = "From: $email\n";
if ($cc == 1) {
$headers .= "Cc: $email\n";
}
$headers .= "X-Mailer: PHP/SimpleModalContactForm";

// UTF-8
if (function_exists('mb_encode_mimeheader')) {
$subject = mb_encode_mimeheader($subject, "UTF-8", "B", "\n");
}
else {
// you need to enable mb_encode_mimeheader or risk
// getting emails that are not UTF-8 encoded
}
$headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n";

header رو تغییر بده به این :
کد:
$headers = "Content-type: text/html; charset=utf-8";";
ببین درست میشه
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان