• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ضمیمه کردن فایل به فرم
#1
سلام

بنده میخواستم بدونم که آیا با smtp چطور میشه فایل کاربر رو ضمیمه کرد و به ایمیل فرستاد. با تابع mail رو بلدم اما نیاز به ارسال از طریق smtp رو دارم.

ممنون
طراحی برنامه های تحت وب
phpform.ir
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
http://phpmailer.worxware.com/
http://swiftmailer.org/

کد پی‌اچ‌پی:
/* Example Code */
$mail_boundary md5(uniqid(time()));
$mail_headers "MIME-Version: 1.0\r\n";
$mail_headers .= "Content-type: multipart/mixed;boundary=\"$mail_boundary \"";
$mail_headers .= "\r\n\r\n";
$mail_headers .= "This is a multi-part message in MIME format.";

$mail_headers .= "\r\n\r\n";
$userfile "./myfile.doc";
$fp fopen($userfile"r");
$file fread($fpfilesize($userfile));

$file chunk_split(base64_encode($file));

$mail_body "--$mail_boundary\n";
$mail_body .= "Content-type: text/plain; charset=euc-kr\r\n";
$mail_body .= "Content-transfer-encoding: 8bit\r\n\r\n";
$mail_body .= " Here goes the project file.\r\n";
$mail_body .= "--$mail_boundary\r\n";
$filename basename($userfile);

$mail_body .= "Content-type: application/msword; name=$filename\r\n";
$mail_body .= "Content-transfer-encoding:base64\r\n\r\n";
$mail_body .= $file"\r\n\r\n";

$mail_body .= " --$mail_boundary--";

mail($mail_to$mail_subject$mail_body$mail_headers); 


کد پی‌اچ‌پی:
<?php
//define the receiver of the email
$to 'youraddress@example.com';
//define the subject of the email
$subject 'Test email with attachment';
//create a boundary string. It must be unique
//so we use the MD5 algorithm to generate a random hash
$random_hash md5(date('r'time()));
//define the headers we want passed. Note that they are separated with \r\n
$headers "From: webmaster@example.com\r\nReply-To: webmaster@example.com";
//add boundary string and mime type specification
$headers .= "\r\nContent-Type: multipart/mixed; boundary=\"PHP-mixed-".$random_hash."\"";
//read the atachment file contents into a string,
//encode it with MIME base64,
//and split it into smaller chunks
$attachment chunk_split(base64_encode(file_get_contents('attachment.zip')));
//define the body of the message.
ob_start(); //Turn on output buffering
?>
--PHP-mixed-<?php echo $random_hash?> 
Content-Type: multipart/alternative; boundary="PHP-alt-<?php echo $random_hash?>"

--PHP-alt-<?php echo $random_hash?> 
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Hello World!!!
This is simple text email message.

--PHP-alt-<?php echo $random_hash?> 
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<h2>Hello World!</h2>
<p>This is something with <b>HTML</b> formatting.</p>

--PHP-alt-<?php echo $random_hash?>--

--PHP-mixed-<?php echo $random_hash?> 
Content-Type: application/zip; name="attachment.zip" 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-Disposition: attachment 

<?php echo $attachment?>
--PHP-mixed-<?php echo $random_hash?>--

<?php
//copy current buffer contents into $message variable and delete current output buffer
$message ob_get_clean();
//send the email
$mail_sent = @mail$to$subject$message$headers );
//if the message is sent successfully print "Mail sent". Otherwise print "Mail failed"
echo $mail_sent "Mail sent" "Mail failed";
?>
  پاسخ
تشکر شده توسط : azowghi php
#3
هنگام ارسال ، فایل باید در جایی ذخیره شود (برای مثال در tmp خود php ) و شما از طریق

کد پی‌اچ‌پی:
$_FILES['attach']['tmp'
بتونید مسیر فایل را دریافت کنید و از طریق تابع file_get_contents محتوای فایل را در یک متغیر بریزید و ایمیل را ارسال نمایید
  پاسخ
تشکر شده توسط : azowghi


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان