• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شمارش تعداد لود شدن صفحه + فرم
#1
سلام
با اين فرم و كد ساده مي خواهم اگر دكمه ريست زده شد، شمارنده را صفر كند و اگر «ريلود» زده شد، تعداد دفعه ريلود شدن صفحه را بنويسد.

کد پی‌اچ‌پی:
<? php 
  session_start();

  
if(isset($_POST['reload']) 
 echo "You clicked reload";
     if (isset($_SESSION [ 'views' ]))
  {
      $_SESSION [ 'views' ] = $_SESSION [ 'views' ] + 1 ;
  }      else{
      $_SESSION [ 'views' ] = 1 ;
   }
     
      echo "Views = " . $_SESSION [ 'views' ] ;
}

}      elseif{  
    if(isset($_POST['reset']) 
echo "You clicked reload";            
       $_SESSION [ 'views' ] = 1 ;
echo "Views = " . $_SESSION [ 'views' ] ;       
unset($_SESSION['views']);
  
?>
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
      <br>
   <input type="submit" name="reset" value="reset SESSION"><br>
   <input type="submit" name="reload" value="reload Page"><br>
</form> 
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
خدا رو شكر، پاسخ درست پيدا شد.
يك اشكال كار اين بود كه
<? php
را با فاصله نوشته بودم و ديگر اينكه در
if(isset($_POST['reload'])
بايد آخرش دو پرانتز قرار مي گرفت.
كد درست اين هست:

کد پی‌اچ‌پی:
<?php 
  session_start
();
 
if(isset(
$_POST['reload'])) {
    
//if(!empty($_POST['reload']))
 
echo "You clicked reload<br>";
     
     if (isset(
$_SESSION 'views' ]))
  {
      
$_SESSION 'views' ] = $_SESSION 'views' ] + ;
    }      else{
      
$_SESSION 'views' ] = ;
    }
     
      echo 
"Views = " $_SESSION 'views' ] ;

}      
    elseif (isset(
$_POST['reset'])) {
echo 
"You clicked reset<br>";            
       
$_SESSION 'views' ] = ;
echo 
"Views = " $_SESSION 'views' ] ;       
unset(
$_SESSION['views']);
}  
  
?>
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
      <br>
   <input type="submit" name="reset" value="reset SESSION"><br>
   <input type="submit" name="reload" value="reload Page"><br>
</form> 
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان