• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ساخت منو برای سایت
#1
Bug 
احتیاج به کمک دارم :
من در سایت از منوهای آماده استفاده می کنم و مشکل اینجاست که هرموقع تغیری بخواهم بدهم باید تمامی منو های صفحه های مختلف تک تک تغییر بدم .
سوال کردم گفتند فقط با استفاده از css می توانم منویی ایجاد کنم که اگر در یک صفحه تغییر ایجاد شد در همه صفحه ها اعمال بشه لطفا کمی توضیح بدهید برام یا اگر راه حل دیگه ای دارید عنوان کنید .
باتشکر
آن که می خواهد روزی پریدن را بیاموزد نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد، پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
سلام
شما با css فقط میتونید شکل ظاهری یا همون استایل منوها رو تغییر بدید
اما اگه منظورتون اینه که محتوای لینکها رو تغییر بدید بهتره که منوها رو در یک صفحه جداگانه بزارید و هربار که خواستید ازشون استفاده کنید اونها رو اینکلود کنید
  پاسخ
تشکر شده توسط : zoghal
#3
Bug 
خوب من این کارو انجام دادم : یعنی در یک صفحه جداگانه منو رو قراردادم و در سایایت (بالا) یک فرم قراردادم خوب تااینجا همه چیز خوب بود ولی وقتی روی منو میرم و منو باز میشه زیر منو تغییر می کنه و به خاطر اینکه فضای کافی نداره به سمت بالامیره و اگ فضای بین دو فرم اضافه کنم از نظر ظاهری خوب نیست .
راهی هست که زیر منو روی فرم باز بشه و تغییر جهت نده ؟؟؟
آن که می خواهد روزی پریدن را بیاموزد نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد، پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
خصیصه position منویی که باز میشه رو چی می زارید؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
Bug 
منو به خودی خود کارمیکنه ولی وقتی وارد یک فرم میشه به خاطر محدودیت فضا فکر کنم تغییر جهت میده و روی خودش باز میشه چون وقتی فضای بیشتری به فرم اختصاص میدم منو درست کار میکنه .
(من الان حداقل 15 صفحه دارم که هربار سایت به روز میکنم تمامی این صفحات منو پاک میکنم و منو جدید جایگزین میکنم )
آن که می خواهد روزی پریدن را بیاموزد نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد، پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#6
بهتره سورست رو بدی تا یه نگاهی بهش بندازیم
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#7
Bug 
کد:
<script id="sothink_widgets:_pgtres-39803.6632638889_PageletServer.DynamicMenu.pgt" type="text/javascript">
<!--
stm_bm(["menu75b4",820,"","_pgtres/blank.gif",0,"","",1,0,250,0,1000,1,0,0,"","98%",0,0,1,2,"default","hand",""],this);
stm_bp("p0",[0,4,0,0,3,3,7,9,100,"",-2,"",-2,90,0,0,"#000000","#7a8c9e","",0,0,0,"#CCCCCC"]);
stm_ai("p0i0",[0,"English","","",-1,-1,0,"english.htm","_self","","","_pgtres/icon_10a.gif","_pgtres/icon_10b.gif",7,13,0,"","",0,0,0,1,1,"#0b245d",0,"#7a8c9e",0,"","_pgtres/fade.gif",0,0,0,0,"#009999","#009999","#FFFFFF","#FFFFFF","10pt Arial","10pt Arial",0,0]);
stm_aix("p0i1","p0i0",[0,"فرم استخدام","","",-1,-1,0,"1.php","_self","","","_pgtres/icon_10a.gif","_pgtres/icon_10b.gif",7,13,0,"","",0,0,0,1,1,"#0b245d",0,"#7a8c9e",0,"","_pgtres/fade.gif",0,0,0,0,"#009999","#009999","#FFFF00","#FFFF00","18pt Arial","18pt Arial"]);
stm_aix("p0i2","p0i0",[0,"لينک ها","","",-1,-1,0,"","_self","","","_pgtres/icon_10a.gif","_pgtres/icon_10b.gif",7,13,0,"","",0,0,0,1,1,"#0b245d",0,"#7a8c9e",0,"","_pgtres/fade.gif",0,0,0,0,"#009999","#009999","#FFFFFF","#FFFFFF","bold 10pt B Traffic","bold 10pt B Traffic"]);
stm_aix("p0i3","p0i2",[0,"پست الکترونيکي","","",-1,-1,0,"http://www.shakhes-group.com:2095/?login_theme=cpanel"]);
stm_aix("p0i4","p0i2",[0,"عکس","","",-1,-1,0,"","_self","","","_pgtres/icon_10a.gif","_pgtres/icon_10b.gif",7,13,0,"_pgtres/0604arroldw.gif","_pgtres/0604arroldw.gif",9,7,0,1,1,"#0b245d",0,"#7a8c9e",1,"","_pgtres/fade.gif",0,0,0,0,"#009999","#50647f"]);
stm_bp("p1",[1,4,0,3,0,4,5,0,100,"progid:DXImageTransform.Microsoft.RandomBars(orientation=vertical,enabled=0,Duration=0.62)",22,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Wipe(GradientSize=1.0,wipeStyle=1,motion=reverse,enabled=0,Duration=0.62)",4,48,2,3,"#999999","transparent","",3,0,0,"#333333"]);
stm_aix("p1i0","p0i0",[0,"پروژه هاي انجام شده","","",-1,-1,0,"photopa.htm","_self","","","","",5,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#6E8296",0,"#CCCCCC",1,"","_pgtres/fade.gif",3,3,0,0,"#7A8C9E","#CCCC00","#FFFFFF","#FFFFFF","10pt B Traffic","10pt B Traffic"]);
stm_aix("p1i1","p1i0",[0,"پروژه هاي دردست اقدام ","","",-1,-1,0,"photoda.htm","_self","","","","",5,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#7a8c9e",0,"#CCCCCC",1,"","_pgtres/fade.gif",3,3,0,0,"#CCCC00"]);
stm_ep();
stm_aix("p0i5","p0i2",[0,"پروژه ها","","",-1,-1,0,"","_self","","","_pgtres/icon_10a.gif","_pgtres/icon_10b.gif",7,13,0,"_pgtres/0604arroldw.gif","_pgtres/0604arroldw.gif",9,7]);
stm_bpx("p2","p1",[1,4,0,3,0,4,5,9]);
stm_aix("p2i0","p1i0",[0,"پروژه هاي انجام شده","","",-1,-1,0,"","_self","","","","",5,0,0,"_pgtres/0604arroldw.gif","_pgtres/0604arroldw.gif",9,7]);
stm_bpx("p3","p1",[1,1,0,3,0,4,7]);
stm_aix("p3i0","p1i0",[0,"ابنيه و سازه هاي صنعتي","","",-1,-1,0,"","_self","","","_pgtres/icon_10a.gif","_pgtres/icon_10b.gif",7,13,0,"","",0,0,0,1,1,"#0b245d",0,"#7a8c9e",0,"","_pgtres/fade.gif",0,0,0,0,"#009999","#009999"]);
stm_aix("p3i1","p3i0",[0,"پست هاي فشار قوي انتقال نيرو","","",-1,-1,0,"papostfshargavi.htm"]);
stm_aix("p3i2","p3i0",[0,"ساختمان هاي اداري و مسکوني"]);
stm_aix("p3i3","p3i0",[0,"Landscape محوطه سازي و"]);
stm_aix("p3i4","p3i0",[0,"راه سازي و ابنيه فني مربوطه"]);
stm_ep();
stm_aix("p2i1","p1i1",[0,"پروژه هاي دردست اقدام ","","",-1,-1,0,""]);
stm_ep();
stm_aix("p0i6","p0i5",[0,"تماس با ما"]);
stm_bpx("p4","p1",[]);
stm_aix("p4i0","p0i0",[1,"<a href=\"mailto:[email protected]\">info</a>","","",-1,-1,0,"http://www.shakhes-group.com","_self","","","","",5,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#7a8c9e",0,"#CCCCCC",1,"","_pgtres/fade.gif",3,3,0,0,"#CCCC00","#CCCC00","#FFFFFF","#FFFFFF","bold 12pt Verdana","bold 12pt Verdana"]);
stm_aix("p4i1","p4i0",[1,"<a href=\"mailto:[email protected]\">management</a>","","",-1,-1,0,"http://www.shakhes-group.com","_self","","","","",5,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#6E8296"]);
stm_aix("p4i2","p4i0",[1,"<a href=\"mailto:[email protected]\">tech</a>"]);
stm_ep();
stm_aix("p0i7","p0i5",[0,"معرفي شرکت"]);
stm_bpx("p5","p1",[]);
stm_aix("p5i0","p1i1",[0,"هيئت مديره","","",-1,-1,0,"","_self","","","","",5,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#6E8296",0,"#7a8c9e"]);
stm_aix("p5i1","p1i1",[0,"نمودار سازماني","","",-1,-1,0,"chart.htm","_self","","","","",5,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#6E8296"]);
stm_aix("p5i2","p2i1",[0,"مشخصات گواهينامه صلاحيت"]);
stm_aix("p5i3","p5i0",[0,"مشخصات کارکنان شرکت "]);
stm_aix("p5i4","p5i0",[0,"ساير اطلاعات"]);
stm_ep();
stm_aix("p0i8","p0i2",[0,"صفحه اصلي","","",-1,-1,0,"index.htm"]);
stm_ep();
stm_em();
//-->
</script>
آن که می خواهد روزی پریدن را بیاموزد نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد، پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان