• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست راهنمایی در رابطه کد php
#1
با سلام
من از یک کامپوننت جوملا تحت عنوان DJ Catalog 2 استفاده می کنم و می خواهم جدول خروجی فیلدهای که در کامپوننت تعریف میکنم و به صورت پیش فرض تماما در یک جدول نمایش داده می شوند، دسته بندی کنم. مانند:
گروه فیلد 1
  • فیلد 1-1
  • فیلد 1-2

گروه فیلد 2
  • فیلد 2-1
  • فیلد 2-2

و ایضا. یعنی فیلدها را دسته بندی کرده و برای هر گروه یک جدول ذیل عنوان آن باشد.
کد php فایل مربوطه پیوست کردم لطفا راهنمایی کنید چگونه از دستور if یا دستورات حلقه استفاده کنم.
از لطف دوستان سپاسگزارم لطفا راهنمایی بفرمایید.

کد پی‌اچ‌پی:
<?php

defined 
('_JEXEC') or die('Restricted access'); 
?>
<?php
$attribute 
$this->attribute_cursor
$attributeName '_ef_'.$attribute->alias
?>
<?php 
if (!empty($this->item_cursor->$attributeName)) { ?>

<tr class="djc_attribute djc<?php echo $attributeName?>">
    
    
    
         
    <td class="djc_label">
    <?php 
        
if ($attribute->imagelabel != '') {
            echo 
'<img class="djc_attribute-imglabel" alt="'.htmlspecialchars($attribute->name).'" src="'.JURI::base().$attribute->imagelabel.'" />';
        }     
        else {
            echo 
'<span class="djc_attribute-label">'.htmlspecialchars($attribute->name).'</span>';
        } 
    
?>
    </td>

    <td  class="djc_value">
    <?php 
        
if (is_array($this->item_cursor->$attributeName)){
            
$this->item_cursor->$attributeName implode(', '$this->item_cursor->$attributeName);
        }
        if (
$attribute->type == 'textarea' || $attribute->type == 'text'){
            
$value nl2br(htmlspecialchars($this->item_cursor->$attributeName));
            
// convert URLs
            
$value preg_replace('#([\w]+://)([^\s()<>]+)#iS''<a target="_blank" href="$1$2">$2</a>'$value);
            
// convert emails
            
$value preg_replace('#([\w.-]+(\+[\w.-]+)*@[\w.-]+)#i''<a target="_blank" href="mailto:$1">$1</a>'$value);
            echo 
$value;
        }

        else if (
$attribute->type == 'html') {
            echo 
JHTML::_('content.prepare'$this->item_cursor->$attributeName$this->params'com_djcatalog2.item.attributes');
        }
        else if (
$attribute->type == 'calendar') {
            echo 
JHtml::_('date'$this->item_cursor->$attributeNameJText::_('DATE_FORMAT_LC4'));
        } 
        else {
            echo 
htmlspecialchars($this->item_cursor->$attributeName);
        }    
    
?>
    </td>
</tr> 

 <?php ?>
[عکس: login_logo.gif]
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان