• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خطای mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result
#1
با سلام مندر کدم با این خطا مواجه میشم لطفا راهنمایی کنید

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
session_start
();
require_once(
'config.php');
require_once(
'telegram.php');
$refID $_GET['ref'];
$proID $_GET['pro'];

  function 
getFromDB($query,$target){
   
$con mysqli_connect("localhost",CFG_DB_USER,CFG_DB_PASS,CFG_DB_DB);
   
$con->set_charset("utf8");
   
$result mysqli_query($con,$query);
   
$row mysqli_fetch_array($resultMYSQLI_BOTH);
   return 
$row[$target];
  }
$proQuery "SELECT * FROM product WHERE id = $proID";
$proAmount getFromDB($proQuery,"amount");

$MerchantID "B3F550AF24BD8F72B8FC"//Required
$Amount $proAmount//Amount will be based on Toman - Required
$Description 'خرید محصول شماره #'.$proID.' از فروشگاه'// Required
$Email $refID// Optional
$CallbackURL 'http://maxbot.in/bot/pay/verify.php'// Required

$_SESSION["proAmount"] = $proAmount;
$_SESSION["proRef"] = $refID;
$_SESSION["proID"] = $proID;


$url $_SERVER['REQUEST_URI']; //returns the current URL
$parts explode('/',$url);
$callback $_SERVER['SERVER_NAME'];
for (
$i 0$i count($parts) - 1$i++) {
 
$callback .= $parts[$i] . "/";
}
$callback .= "verify.php";

if(
== 1){
  
$url 'http://panel.sabzpay.com/api/create/'// don't change
  
$description $Description;

  
$callback .= "?amount=".$Amount;
  
$fields = array(
    
'amount' => urlencode($Amount),
    
'pin' => urlencode($MerchantID),
    
'description' => urlencode($description),
    
'callback' => urlencode($callback),
  );
  
$fields_string "";
  foreach(
$fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; }
  
rtrim($fields_string'&');
  
$ch curl_init();
  
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL$url);
  
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTcount($fields));
  
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS$fields_string);
  
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
  
$result curl_exec($ch);
  
curl_close($ch);


  if(
is_numeric($result)){
    echo 
'
    <span style="color:red">ارور : '
.$result.'</span>';
  } else {
    echo 
$result;
    
header('Location: http://panel.sabzpay.com/startpay/'.$result);
  }

  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
بجای این کد:
کد پی‌اچ‌پی:
$result mysqli_query($con,$query); 
از این استفاده کن ببین چه خطایی میده:
کد پی‌اچ‌پی:
$result mysqli_query($con$query) or mysqli_error($con); 
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


 کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بالاتر => نگهداری بهتر

  پاسخ
تشکر شده توسط : ayoubsys
#3
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/site/public_html/site/index.php on line 12
ارور : -4
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
اون کاری که گفتم رو انجام دادی؟

احتمالاً بخاطر مقدار $proID هستش در کوئری SELECT * FROM product WHERE id = $proID
این کوئری رو با مقدار تستی بصورت دستی اجرا کنن ببین اصلاً کار میکنه
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


 کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بالاتر => نگهداری بهتر

  پاسخ
تشکر شده توسط : ayoubsys


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان