/
 • تداخل دو onkeyup(حل شد)

 • ارسال پاسخ   امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  حالت موضوعی | حالت خطی تداخل دو onkeyup(حل شد)
  نویسنده پیام
  MRCanddy آفلاین
  عضو مهم
  ****

  ارسال‌ها: 296
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۵ آبان ۱۵
  اعتبار: 0
  تشکرها : 61
  ( 7 تشکر در 6 ارسال )
  ارسال: #1
  تداخل دو onkeyup(حل شد)
  سلام دوستان.
  من یک کد جی کوئری دارم که بوسیله onkeyup از html داره دستور میگیره.
  کد PHP:
  <input type="text" onkeyup="javascript:moneyCommaSep(this);document.getElementById('typed').innerHTML= convertNumberToString(this.value)+' ریال ';"/>
  <
  div id="typed"></div
  اینم کد جی کوئری
  کد PHP:
  var s_0_9 = new Array('صفر''یک''دو''سه''چهار''پنج''شش''هفت''هشت''نه');
  var 
  s_10_19 = new Array('ده''یازده''دوازده''سیزده''چهارده''پانزده''شانزده''هفده''هجده''نوزده');
  var 
  s_20_90 = new Array('بیست''سی''چهل''پنجاه''شصت''هفتاد''هشتاد''نود');
  var 
  s_100_900 = new Array('صد''دویست''سیصد''چهارصد''پانصد''ششصد''هفتصد''هشتصد''نهصد');
  var 
  s_Parts = new Array('هزار''میلیون''میلیارد''تريليون');
  var 
  splitter " و ";
  var 
  veryBig "تعریف نشده";
  var 
  negative "منفی";

  function 
  getPart(numberIn3) {
      if (
  numberIn3.length 3) {
          return 
  "";
      }

      var 
  number numberIn3.toString();

      switch (
  number.length) {
          case 
  1:
              
  number "00" number;
              break;
          case 
  2:
              
  number "0" number;
              break;
      }

      var 
  outString "";

      var 
  n1 parseInt(number.substr(01));
      var 
  n2 parseInt(number.substr(11));
      var 
  n3 parseInt(number.substr(21));

      if (
  n1 != 0) {
          switch (
  n2) {
              case 
  0:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString s_100_900[n1 1];
                  };
                  break;
              case 
  1:
                  
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_10_19[n3];
                  break;
              default:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_20_90[n2 2] + splitter s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_20_90[n2 2];
                  }
          }
      }
      else {
          switch (
  n2) {
              case 
  0:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString "";
                  }
                  break;
              case 
  1:
                  
  outString s_10_19[n3];
                  break;
              default:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_20_90[n2 2] + splitter s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString s_20_90[n2 2];
                  }
          }
      };

      return 
  outString;
  }

  function 
  convertNumberToString(inputNumber) {
      var 
  tempNumber Math.abs(inputNumber).toString();
              
      if (
  tempNumber.length == 0) {
          return 
  "";
      }

      if (
  tempNumber == 0)
          return 
  s_0_9[0];

      var 
  partCount Math.ceil((parseInt(tempNumber).toString().length 3), 1);

      if (
  s_Parts.length partCount)
          return 
  veryBig;

      var 
  partFullString = new Array();

      for (var 
  0partCounti++) {
          var 
  numberLength3;

          var 
  lengthToSelectFirtPart;
          if (
  == 0) {
              
  lengthToSelectFirtPart tempNumber.length - ((partCount 1) * 3);
              
  numberLength3 tempNumber.substr((3), lengthToSelectFirtPart);
          }
          else {
              
  numberLength3 tempNumber.substr(lengthToSelectFirtPart + ((1) * 3), 3);
          }

          var 
  partInWord getPart(numberLength3);

          var 
  partIndex = (partCount i);
          var 
  partPreFix s_Parts[partIndex];

          if (
  == partCount 1) {
              
  partPreFix "";
          }

          if (
  == 0) {
              if (
  partInWord != "") {
                  
  partFullString[i] = partInWord " " partPreFix;
              }
              else {
                  
  partFullString[i] = "";
              }
          }
          else {
              if (
  partFullString[1] != "") {
                  if (
  partInWord != "") {
                      
  partFullString[i] = splitter partInWord " " partPreFix;
                  }
                  else {
                      
  partFullString[i] = "";
                  }
              }
              else {
                  if (
  partInWord != "") {
                      
  partFullString[i] = splitter partInWord " " partPreFix;
                  }
                  else {
                      
  partFullString[i] = "";
                  }
              }
          }
      }

      var 
  outString "";

      for (var 
  0partFullString.lengthi++) {
          
  outString += partFullString[i];
      }

      if (
  inputNumber.substr(01) == "-") {
          
  outString negative " " outString;
      }

      return 
  outString;
  }

  function 
  moneyCommaSep(ctrl)
  {
      var 
  separator ",";
      var 
  int ctrl.value.replace ( new RegExp separator"g" ), "" );
      var 
  regexp = new RegExp "\\B(\\d{3})(" separator "|$)" );
      do
      {
          
  int int.replace regexpseparator "$1" );
      }
      while ( 
  int.search regexp ) >= )
      
  ctrl.value int;

  مشکل اینجاست که هنگام تایپ کردن هم(کاما)لازم دارم و هم نیازدارم به حروف مبلغ تایپیمو ببینم
  اما (کاما باعث میشه که هنگام تبدیل به حروف توو قسمت typed)ارور underfided ظاهر بشه.
  البته کد تا وقتی که 3رقم توو input درج بشه درست کار میکنه.
  مشکل از جایی شروع میشه که کاما به کد اضافه میشه
  (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۶ دي ۱۹ ۰۴:۴۹ عصر، توسط MRCanddy.)
  ۱۳۹۶ دي ۱۹ ۰۲:۴۸ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  majid_goudarzi آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 45
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۶ ارديبهشت ۲۰
  اعتبار: 0
  تشکرها : 2
  ( 12 تشکر در 11 ارسال )
  ارسال: #2
  RE: تداخل دو onkeyup
  سلام.

  مشکل شما با یه input type hidden حل میشه
  به این صورت:
  کد PHP:
  <input id="price" type="text" onkeyup="javascript:moneyCommaSep(this);document.getElementById('typed').innerHTML= convertNumberToString(document.getElementById('mymodel').value)+' ریال ';"/>
  <
  input type="hidden" id="mymodel"/>
  <
  div id="typed"></div
  و در سمت جی کوئری هم این تغییر رو انجام میدی:
  کد PHP:
  // Developed By Ahmad Ahmadi
  // Email : Hakan648@yahoo.com
  // Web : DeveloperTeam.tk

  var s_0_9 = new Array('صفر''یک''دو''سه''چهار''پنج''شش''هفت''هشت''نه');
  var 
  s_10_19 = new Array('ده''یازده''دوازده''سیزده''چهارده''پانزده''شانزده''هفده''هجده''نوزده');
  var 
  s_20_90 = new Array('بیست''سی''چهل''پنجاه''شصت''هفتاد''هشتاد''نود');
  var 
  s_100_900 = new Array('صد''دویست''سیصد''چهارصد''پانصد''ششصد''هفتصد''هشتصد''نهصد');
  var 
  s_Parts = new Array('هزار''میلیون''میلیارد''تريليون');
  var 
  splitter " و ";
  var 
  veryBig "تعریف نشده";
  var 
  negative "منفی";

  function 
  getPart(numberIn3) {
      if (
  numberIn3.length 3) {
          return 
  "";
      }

      var 
  number numberIn3.toString();

      switch (
  number.length) {
          case 
  1:
              
  number "00" number;
              break;
          case 
  2:
              
  number "0" number;
              break;
      }

      var 
  outString "";

      var 
  n1 parseInt(number.substr(01));
      var 
  n2 parseInt(number.substr(11));
      var 
  n3 parseInt(number.substr(21));

      if (
  n1 != 0) {
          switch (
  n2) {
              case 
  0:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString s_100_900[n1 1];
                  };
                  break;
              case 
  1:
                  
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_10_19[n3];
                  break;
              default:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_20_90[n2 2] + splitter s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString s_100_900[n1 1] + splitter s_20_90[n2 2];
                  }
          }
      }
      else {
          switch (
  n2) {
              case 
  0:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString "";
                  }
                  break;
              case 
  1:
                  
  outString s_10_19[n3];
                  break;
              default:
                  if (
  n3 != 0) {
                      
  outString s_20_90[n2 2] + splitter s_0_9[n3];
                  }
                  else {
                      
  outString s_20_90[n2 2];
                  }
          }
      };

      return 
  outString;
  }

  function 
  convertNumberToString(inputNumber) {
      var 
  tempNumber Math.abs(inputNumber).toString();
              
      if (
  tempNumber.length == 0) {
          return 
  "";
      }

      if (
  tempNumber == 0)
          return 
  s_0_9[0];

      var 
  partCount Math.ceil((parseInt(tempNumber).toString().length 3), 1);

      if (
  s_Parts.length partCount)
          return 
  veryBig;

      var 
  partFullString = new Array();

      for (var 
  0partCounti++) {
          var 
  numberLength3;

          var 
  lengthToSelectFirtPart;
          if (
  == 0) {
              
  lengthToSelectFirtPart tempNumber.length - ((partCount 1) * 3);
              
  numberLength3 tempNumber.substr((3), lengthToSelectFirtPart);
          }
          else {
              
  numberLength3 tempNumber.substr(lengthToSelectFirtPart + ((1) * 3), 3);
          }

          var 
  partInWord getPart(numberLength3);

          var 
  partIndex = (partCount i);
          var 
  partPreFix s_Parts[partIndex];

          if (
  == partCount 1) {
              
  partPreFix "";
          }

          if (
  == 0) {
              if (
  partInWord != "") {
                  
  partFullString[i] = partInWord " " partPreFix;
              }
              else {
                  
  partFullString[i] = "";
              }
          }
          else {
              if (
  partFullString[1] != "") {
                  if (
  partInWord != "") {
                      
  partFullString[i] = splitter partInWord " " partPreFix;
                  }
                  else {
                      
  partFullString[i] = "";
                  }
              }
              else {
                  if (
  partInWord != "") {
                      
  partFullString[i] = splitter partInWord " " partPreFix;
                  }
                  else {
                      
  partFullString[i] = "";
                  }
              }
          }
      }

      var 
  outString "";

      for (var 
  0partFullString.lengthi++) {
          
  outString += partFullString[i];
      }

      if (
  inputNumber.substr(01) == "-") {
          
  outString negative " " outString;
      }

      return 
  outString;
  }

  function 
  moneyCommaSep(ctrl)

  {
      var 
  separator ",";
      var 
  int ctrl.value.replace ( new RegExp separator"g" ), "" );
      var 
  regexp = new RegExp "\\B(\\d{3})(" separator "|$)" );
      do
      {
          
  int int.replace regexpseparator "$1" );
      }
      while ( 
  int.search regexp ) >= )
      
  ctrl.value int;

      var 
  number = $("#price").val();
      var 
  output number.replace(/,/g'');
      $(
  "#mymodel").val(output);


  ۱۳۹۶ دي ۱۹ ۰۴:۴۷ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط : MRCanddy
  « قدیمی تر | تازه‌ تر »

  ارسال پاسخ
  پرش به انجمن:


  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  IranPHP.org | تماس با ما | بازگشت به بالا | بازگشت به محتوا | بایگانی | پیوند سایتی RSS