/
 • بیرون کشیدن دادها از access

 • ارسال پاسخ   امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  حالت موضوعی | حالت خطی بیرون کشیدن دادها از access
  نویسنده پیام
  php آفلاین
  hossein
  ****

  ارسال‌ها: 612
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۴
  اعتبار: 13
  تشکرها : 467
  ( 798 تشکر در 277 ارسال )
  ارسال: #1
  بیرون کشیدن دادها از access
  یه برنامه بهم دادن که با access هست .
  تنها چیزی که من میبینم ظاهر appliation اش هست و نمی دونم که چطوری هست که نمی تونم ادها رو ببینم .
  می خواستم ببینم راه حلی برای بیرون کشیدن دادها ا ان برنامه هست .
  __________________________________________________________________________
  ۱۳۸۸ اسفند ۲۷ ۱۰:۴۶ صبح
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  Y.P.Y آفلاین
  ناظم کل
  *******

  ارسال‌ها: 2,791
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۲۸
  اعتبار: 105
  تشکرها : 2183
  ( 4874 تشکر در 2229 ارسال )
  ارسال: #2
  RE: بیرون کشیدن دادها از access
  PHP3
  کد PHP:
  <?

  /*
      AccessDBM 1.1 1999/02/20

      Copyright (c) CDI, cdi@thewebmasters.net

      A PHP3 DBM wrapper class.  cdi@thewebmasters.net
  */

  //    *******************************************************

  Class AccessDBM
  {
      var $COUNT = 0;
      var $VALUES = array();
      var $FILE = "";
      var $ERROR = "";
      var $EXISTS = false;
      var $STATIC = false;
      var $EXACT = false;
      var $DBM;

  //    Older version of PHP can't do the 'new ClassName(args)'
  //    Use initilize() if this is the case.

  //    *******************************************************

      function AccessDBM ($dbmFile, $static = 0)
      {
          global $php_errormsg;

          if(!empty($dbmFile))
          {
              if(file_exists($dbmFile))
              {
                  $this->EXISTS = true;
              }
              if($static != 0)
              {
                  $this->STATIC = true;
              }
              $this->FILE = $dbmFile;
          }
          return;
      }

  //    *******************************************************

  //    Identical to AccessDBM
      function initialize ($dbmFile, $static = 0)
      {
          global $php_errormsg;

          if(!empty($dbmFile))
          {
              if(file_exists($dbmFile))
              {
                  $this->EXISTS = true;
              }
              if($static != 0)
              {
                  $this->STATIC = true;
              }
              $this->FILE = $dbmFile;
          }
          return;
      }

  //    *******************************************************

      function add_entry ($key, $val)
      {
          $results = 0;
          $dbm = $this->open_dbm();
          if(!$dbm) { return false; }

          if(!(dbmreplace($dbm,$key,$val)))
          {
              if(!(dbmexists($dbm,$key)))
              {
                  $this->ERROR = "Fatal error : could not replace $key with $val";
                  $this->close_dbm($dbm);
                  return false;
              }
          }
          $this->close_dbm($dbm);
          return true;        
      }

  //    *******************************************************

      function remove_entry ($Key)
      {
          global $php_errormsg;
          $removed = false;

          $dbm = $this->open_dbm();
          if(!$dbm) { return false; }

          if(dbmexists($dbm,$Key))
          {
              if(!dbmdelete($dbm,$Key))
              {
                  if(dbmexists($dbm,$Key))
                  {
                      $this->ERROR = "Unable to remove [$Key] : [$php_errormsg]";
                      $this->close_dbm($dbm);
                      return false;
                  }
              }
              else
              {
                  $this->close_dbm($dbm);
                  $removed = true;
              }
          }
          else
          {
              $this->ERROR = "Key [$Key] does not exist";
              $this->close_dbm($dbm);
              return false;
          }
          return true;
      }

  //    *******************************************************

      function get_value ($Key)
      {
          $val = "";
          $readOnly = true;

          $dbm = $this->open_dbm($readOnly);

          if(!$dbm) { return false; }

          if(dbmexists($dbm,$Key))
          {
              $val = dbmfetch($dbm,$Key);
          }
          $this->close_dbm($dbm);
          return $val;
      }

  //    *******************************************************

      function open_dbm ($readOnly = false)
      {
          global $php_errormsg;

          if($this->STATIC)
          {
              if(!(empty($this->DBM)))
              {
                  $dbm = $this->DBM;
                  return ($dbm);
              }
          }

          $fileName = $this->FILE;

          if(!$this->EXISTS)
          {
              $dbm = @dbmopen($fileName,"n");
          }
          else
          {
              if(!$readOnly)
              {
                  // We want the warning here if we can't be
                  // a writer
                  $dbm = dbmopen($fileName,"w");
              }
              else
              {
                  $dbm = @dbmopen($fileName,"r");
              }
          }
          if( (!$dbm) or (empty($dbm)) )
          {
              $this->EXISTS = false;
              $this->STATIC = false;
              $this->ERROR = "Unable to open [$fileName] [$php_errormsg]";
              return false;
          }
          $this->EXISTS = true;
          if($this->STATIC)
          {
              $this->DBM = $dbm;
          }

          return ($dbm);

      }

  //    *******************************************************

      function find_key ($search)
      {
          $val = "";

          $dbm = $this->open_dbm(1);
          if(!$dbm) { return false; }
          if(dbmexists($dbm,$search))
          {
              // Wow an exact match
              $val = dbmfetch($dbm,$search);
              $this->close_dbm($dbm);
              $this->EXACT = true;
              return $val;
          }
          else
          {
              $this->EXACT = false;
              $key = dbmfirstkey($dbm);
              while ($key)
              {
                  // Strip the first whitespace char and
                  // everything after it.
                  $test = ereg_replace(" .*","",$key);
                  if(eregi("^$test",$search))
                  {
                      $val = dbmfetch($dbm,$key);
                      $this->close_dbm($dbm);
                      error_log("Test [$test] matched [$search]",0);
                      return $val;
                  }
                  $key = dbmnextkey($dbm,$key);
              }
          }
          // Didn't find it
          $this->close_dbm($dbm);
          return false;
      }

  //    *******************************************************

      // Returns the KEY
      function find_val ($search)
      {
          $this->EXACT = false;

          $Dbase = $this->get_all();
          if(empty($Dbase))
          {
              error_log("ERROR Dbase is empty $DB->ERROR",0);
              return false;
          }
          while ( list ( $key, $val ) = each ($Dbase) )
          {
              if($search == $val)
              {
                  $this->EXACT=true;
                  return $key;
              }
              else
              {
                  // Strip the first whitespace char and
                  // everything after it.

                  $test = ereg_replace(" .*","",$val);

                  if(eregi("^$test",$search))
                  {
                      $this->EXACT = false;
                      return $key;
                  }
              }
          }
          // Didn't find it
          return false;
      }

  //    *******************************************************

      function get_all ()
      {
          $values = array();
          $count = 0;
          $readOnly = true;
          $dbm = $this->open_dbm($readOnly);
          if(!$dbm) { return false; }

          $key = dbmfirstkey($dbm);

          while ($key)
          {
              $val = dbmfetch($dbm,$key);
              $values[$key] = $val;
              $count++;
              $key = dbmnextkey($dbm, $key);
          }
          $this->COUNT = $count;
          $this->VALUES = $values;
          $this->close_dbm($dbm);
          return $values;
      }

  //    *******************************************************

      function close_dbm ($dbm)
      {
          $results = false;

          if(!$this->STATIC)
          {
              $results = dbmclose($dbm);
          }
          return $results;
      }


  //    *******************************************************

      function static_close()
      {
          $results = false;

          if(!$this->DBM)
          {
              $this->ERROR = "No static DBM to close";
              return false;
          }
          $dbm = $this->DBM;
          $results = dbmclose($dbm);
          unset($this->DBM);
          return $results;
      }

  //    *******************************************************

  }
  ?>
  __________________________________________________________________________
  وبلاگ: Yousha.Blog.ir

  صدام: "اگر با ارتش شاه ایران طرف بودیم، یک ماهه جنگ را می بردیم"
  http://gulfnews.com/opinion/thinkers/ira...i-1.500997
  ۱۳۸۸ اسفند ۲۷ ۰۴:۵۷ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط : parvane php
  php آفلاین
  hossein
  ****

  ارسال‌ها: 612
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۴
  اعتبار: 13
  تشکرها : 467
  ( 798 تشکر در 277 ارسال )
  ارسال: #3
  RE: بیرون کشیدن دادها از access
  نتونستم جواب بگیرم .

  کد PHP:
  $access= new AccessDBM("C:\T A X I.mdb");
  echo(
  $access->open_dbm());
  echo(
  $access->get_all()); 

  اگر پسوند فایل وو بدم از تابع dbmopen خطا می گیره که این تابع و جود نداره . در خط 173
  __________________________________________________________________________
  ۱۳۸۸ اسفند ۲۸ ۱۰:۳۳ صبح
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  Y.P.Y آفلاین
  ناظم کل
  *******

  ارسال‌ها: 2,791
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۲۸
  اعتبار: 105
  تشکرها : 2183
  ( 4874 تشکر در 2229 ارسال )
  ارسال: #4
  RE: بیرون کشیدن دادها از access
  open_dbm
  __________________________________________________________________________
  وبلاگ: Yousha.Blog.ir

  صدام: "اگر با ارتش شاه ایران طرف بودیم، یک ماهه جنگ را می بردیم"
  http://gulfnews.com/opinion/thinkers/ira...i-1.500997
  ۱۳۸۸ اسفند ۲۹ ۰۹:۲۹ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  php آفلاین
  hossein
  ****

  ارسال‌ها: 612
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۴
  اعتبار: 13
  تشکرها : 467
  ( 798 تشکر در 277 ارسال )
  ارسال: #5
  RE: بیرون کشیدن دادها از access
  کد PHP:
  if(!$readOnly)
              {
                  
  // We want the warning here if we can't be
                  // a writer
                  
  $dbm dbmopen($fileName,"w");
              }
              else
              {
                  
  $dbm = @dbmopen($fileName,"r");
              } 


  کد PHP:
  dbm dbmopen($fileName,"w"); 
  __________________________________________________________________________
  (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۸۹ فروردين ۱ ۰۶:۰۰ عصر، توسط php.)
  ۱۳۸۹ فروردين ۱ ۰۵:۵۷ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  « قدیمی تر | تازه‌ تر »

  ارسال پاسخ
  پرش به انجمن:


  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  IranPHP.org | تماس با ما | بازگشت به بالا | بازگشت به محتوا | بایگانی | پیوند سایتی RSS