• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
با فیـــــس بـــــوک و دوستانمان د ارتباط باشیم
#1
PHPClass امروز یه کلاس برای ارتباط با دوستان فیـــــس بـــــوکیمون گذاشته
این کلاس پلاگینی از OpenInviter هست.
در این کلاس یا بهتره بگم کلاس ها شما می تونید به دوستتون پیام هم بدید.
خلاصه خیلی کارش درسته
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
/*Import Friends from Facebook
 * You can send message to your Friends Inbox
 */
$_pluginInfo=array(
    
'name'=>'Facebook',
    
'version'=>'1.1.2',
    
'description'=>"Get the contacts from a Facebook account",
    
'base_version'=>'1.6.3',
    
'type'=>'social',
    
'check_url'=>'http://m.facebook.com/index.php'
    
);
/**
 * FaceBook Plugin
 * 
 * Imports user's contacts from FaceBook and sends
 * messages using FaceBook's internal system.
 * 
 * @author OpenInviter
 * @version 1.0.8
 */
class facebook extends OpenInviter_Base
    
{
    private 
$login_ok=false;
    public 
$showContacts=true;
    public 
$requirement='email';
    public 
$internalError=false;
    public 
$allowed_domains=false;
    protected 
$timeout=100;
    
    public 
$debug_array=array(
                
'initial_get'=>'pass',
                
'login_post'=>'accesskey="2"',
                
'url_friends'=>'accesskey="9"',
                
'get_friends'=>'nd header',
                
'url_message'=>'body',
                
'send_message'=>'notice'
                
);
    
    
/**
     * Login function
     * 
     * Makes all the necessary requests to authenticate
     * the current user to the server.
     * 
     * @param string $user The current user.
     * @param string $pass The password for the current user.
     * @return bool TRUE if the current user was authenticated successfully, FALSE otherwise.
     */
    
public function login($user,$pass)
        {
        
$this->resetDebugger();
        
$this->service='facebook';
        
$this->service_user=$user;
        
$this->service_password=$pass;
        if (!
$this->init()) return false;
        
        
$res=$this->get("http://m.facebook.com/",true);
        if (
$this->checkResponse("initial_get",$res))
            
$this->updateDebugBuffer('initial_get',"http://www.facebook.com/",'GET');
        else
            {
            
$this->updateDebugBuffer('initial_get',"http://www.facebook.com/",'GET',false);
            
$this->debugRequest();
            
$this->stopPlugin();
            return 
false;
            }
            
        
$form_action=str_replace("&amp;","&",urldecode($this->getElementString($res,'action="','"')));
        
$post_elements=array('email'=>$user,'pass'=>$pass,'login'=>'Login In');
        
$res=$this->post($form_action,$post_elements,true,true);
        if (
$this->checkResponse("login_post",$res))
            
$this->updateDebugBuffer('login_post',"{$form_action}",'POST',true,$post_elements);
        else
            {
            
$this->updateDebugBuffer('login_post',"{$form_action}",'POST',false,$post_elements);
            
$this->debugRequest();
            
$this->stopPlugin();
            return 
false;
            }
        
        
$url_friends_array=$this->getElementDOM($res,"//a[@accesskey='2']",'href');
        
$url_friends='http://m.facebook.com'.$url_friends_array[0];
        
$res=$this->get($url_friends,true);
        if (
$this->checkResponse("url_friends",$res))
            
$this->updateDebugBuffer('url_friends',$url_friends,'GET');
        else
            {
            
$this->updateDebugBuffer('url_friends',$url_friends,'GET',false);
            
$this->debugRequest();
            
$this->stopPlugin();
            return 
false;
            }
        
        
$url_my_friends_array=$this->getElementDOM($res,"//a[@accesskey='9']",'href');
        
$url_my_friends='http://m.facebook.com'.$url_my_friends_array[0];
        
        
$this->login_ok=$url_my_friends;
        return 
true;
        }
    
    
/**
     * Get the current user's contacts
     * 
     * Makes all the necesarry requests to import
     * the current user's contacts
     * 
     * @return mixed The array if contacts if importing was successful, FALSE otherwise.
     */    
    
public function getMyContacts()
        {
        if (!
$this->login_ok)
            {
            
$this->debugRequest();
            
$this->stopPlugin();
            return 
false;
            }
        else 
$url=$this->login_ok;
        
        
$res=$this->get($url,true);
        if (
$this->checkResponse("get_friends",$res))
            
$this->updateDebugBuffer('get_friends',$url,'GET');
        else
            {
            
$this->updateDebugBuffer('get_friends',$url,'GET',false);
            
$this->debugRequest();
            
$this->stopPlugin();
            return 
false;
            }

        
$contacts=array();$nextPage=true;$curentPage=2;$start=10;
        while(
$nextPage) {    
            
$nextPage=false;
            
$doc=new DOMDocument();
            
libxml_use_internal_errors(true);
            if (!empty(
$res)) $doc->loadHTML($res);
            
libxml_use_internal_errors(false);
            
$xpath=new DOMXPath($doc);
            
$query="//tr[@valign='top']";
            
$data=$xpath->query($query);
            
            foreach(
$data as $node) {
                
$name=$node->childNodes->item(1)->firstChild->nodeValue;
                
$tdNodes=$node->childNodes->item(1)->childNodes;
                foreach(
$tdNodes as $childNode)
                    if (
$childNode->nodeName=='small') if ($childNode->hasChildNodes()) if ($childNode->firstChild->nodeName=='a'$href=$childNode->firstChild->getAttribute('href');
                if (!empty(
$href)) $contacts[$href]=$name;
            }
            
            
$query="//a[@href]";
            
$data=$xpath->query($query);            
            foreach (
$data as $node) {                
                if (
strpos($node->getAttribute('href'),'a&f='.$start)!==false) {
                    
$start $start 10
                    echo 
$nextPage="http://m.facebook.com/".$node->getAttribute('href');
                    break;
                }
            }
            
            
$curentPage++;
            
$res=$this->get($nextPage,true);
        }
        return 
$contacts;
    }

    
/**
     * Send message to contacts
     * 
     * Sends a message to the contacts using
     * the service's inernal messaging system
     * 
     * @param string $session_id The OpenInviter user's session ID
     * @param string $message The message being sent to your contacts
     * @param array $contacts An array of the contacts that will receive the message
     * @return mixed FALSE on failure.
     */
    
public function sendMessage($session_id,$message,$contacts)
        {
        
$countMessages=0;
        foreach (
$contacts as $href=>$name)
            {            
            
$countMessages++;
            
$formatedHref='http://m.facebook.com'.str_replace('&amp;','&',$href);
            
$res=$this->get($formatedHref,true);
            if (
$this->checkResponse("url_message",$res))
                
$this->updateDebugBuffer('url_message',$formatedHref,'GET');
            else
                {
                
$this->updateDebugBuffer('url_message',$formatedHref,'GET',false);
                
$this->debugRequest();
                
$this->stopPlugin();
                return 
false;
                }
            
            
$form_action='http://m.facebook.com'.str_replace('&amp;','&',$this->getElementString($res,'action="','"'));
            
$post_elements=array('subject'=>$message['subject'],
                                
'body'=>$message['body'],
                                
'send'=>$this->getElementString($res,'name="send" value="','"'),
                                
'post_form_id'=>$this->getElementString($res,'name="post_form_id" value="','"'),
                                
'compose'=>1,
                                
'ids'=>$this->getElementString($res,'name="ids" value="','"'),
                                );
            
$res=$this->post($form_action,$post_elements,true);
            if (
$this->checkResponse("send_message",$res))
                
$this->updateDebugBuffer('send_message',"{$form_action}",'POST',true,$post_elements);
            else
                {
                
$this->updateDebugBuffer('send_message',"{$form_action}",'POST',false,$post_elements);
                
$this->debugRequest();
                
$this->stopPlugin();
                return 
false;
                }
            
sleep($this->messageDelay);
            if (
$countMessages>$this->maxMessages) {$this->debugRequest();$this->resetDebugger();$this->stopPlugin();break;}
            }
        }

    
/**
     * Terminate session
     * 
     * Terminates the current user's session,
     * debugs the request and reset's the internal 
     * debudder.
     * 
     * @return bool TRUE if the session was terminated successfully, FALSE otherwise.
     */    
    
public function logout()
        {
        if (!
$this->checkSession()) return false;
        
$res=$this->get("http://m.facebook.com",true);
        if (!empty(
$res))
            {
            
$url_logout="http://m.facebook.com/logout.php".str_replace('&amp;','&',$this->getElementString($res,'/logout.php','"'));
            
$res=$this->get($url_logout,true);
            }
        
$this->debugRequest();
        
$this->resetDebugger();
        
$this->stopPlugin();
        return 
true;    
        }
    }    

?>

http://www.phpclasses.org/browse/file/28536.html


فایل‌های پیوست
.php   facebook.php (اندازه 7.4 KB / تعداد دانلود: 14)
علم تاج افتخار دنیا و یادگار پس از مرگ است
  پاسخ
تشکر شده توسط : Y.P.Y zoghal HiddeN
#2
بازم بیا اینور بازار که آتیش زدم به مالم Big Grin
FACEBOOK Official PHP client library
http://wiki.developers.facebook.com/index.php/PHP
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


 کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بالاتر => نگهداری بهتر

  پاسخ
تشکر شده توسط : zoghal admin


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان