• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ایجاد ایمیل فعال سازی
#1
بخش ایمیل فعال سازی ثبت نام رو میشه راه نمائیم کنید بنویسم؟؟

برای فرم زیر
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
    
if(isset($_POST['submitted'])) {
        
$dbc mysqli_connect('localhost''root''''doci');
        
mysqli_query($dbc'SET NAMES \'utf8\'');
        
mysqli_set_charset($dbc'utf8');
        
$error = array();
        if(!empty(
$_POST['username'])) {
            
$u $_POST['username'];
        }
        else {
            
$error[] = "You forgot to enter your username";
        }
        if(!empty(
$_POST['pass'])) {
            
$p $_POST['pass'];
        }
        else {
            
$error[] = "You forgot to enter your password";
        }
        if(!empty(
$_POST['email'])) {
            
$e $_POST['email'];
        }
        else {
            
$error[] = "You forgot to enter your email";
        }
        if(!empty(
$_POST['verifypass'])) {
            if(
$_POST['verifypass'] != $_POST['pass']) {
                
$error[] = "You both password are not matched";
            }
        }
        else {
            
$error[] = 'You forgot enter your verify password';
        }
        if(empty(
$error)) {
            
$now time();
            
$q "INSERT INTO `user` (`username`,`email`,`password`,`creation_date`,`status`) VALUES ('{$u}','{$e}','".md5($p)."',{$now},0)";
            
$r mysqli_query($dbc$q);
            if(
$r && mysqli_affected_rows($dbc) > 0) {
                echo 
$msg "<p>Registration done successfully. Thank you very much.</p>";
                
header('location:index.php');
            }
            else {
                echo 
'<p>An unknown system error is occured. If this persists please contact admin.</p>';
            }
        }
        else {
            echo 
'<p class="error">Below errors encountered:</p>';
            foreach(
$error as $val) {
                echo 
'<p> -'.$val.'</p>';
            }
            echo 
'<p class="error">Please try again</p>';
        }
        
mysqli_close($dbc);
    }


echo 
"</div>";
?>


اینم صفحه لاگین

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
include('include/function.php');
checklogin();
if(isset(
$_POST['submitted'])){
    
$dbc=mysqli_connect('localhost','root','','doci');
    
$error=array();
    if(!empty(
$_POST['username'])){
        
$u=$_POST['username'];
    }else{
        
$error[]='You forgot to enter your username';
    }
    if(!empty(
$_POST['pass'])){
        
$p=$_POST['pass'];
        
        }else{
            
            
$error[]='You forgot enter your password';
            }
    if(empty(
$error)){
        
$q="SELECT user_id,status FROM user WHERE username='$u' AND password=md5('$p') AND status != 3";
    
$r[email protected]mysqli_query($dbc,$q);
    
    if(
mysqli_num_rows($r) == 1){
        
$row=mysqli_fetch_assoc($r);
        if(
$row['status'] == 0){
            echo 
$msg="<p class='msg'>Your account is inactive,First of all reactive your account.</p>";
        }else{
            
$_SESSION['userid'] = $row['user_id'];
            
$_SESSION['level']=$row['status'];
            
header('location:form-upload.php');
        }
    }else{
        echo 
$msg"<p class='msg'>There is no such this user</p>";
    }
}else{
    echo 
$msg="<pclass='msg'>An unknown system error is occured .if this error persist please contact admin.</p>";
    }
}

?>

صفحه تابع

کد پی‌اچ‌پی:
<?php
function checklogin(){
      
session_start();
      if(isset(
$_SESSION['userid']) AND isset($_SESSION['level'])){
          if(
$_SESSION['level'] == ){
              
header('location:admin.php');
              exit();
          }elseif(
$_SESSION['level'] ==){
              
header('location:form-upload.php');
              exit();
          }
     
     }
}

?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
http://www.google.com/search?q=php+activ...=firefox-a
http://www.google.com/search?q=php+activ...80&bih=884
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


 کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بالاتر => نگهداری بهتر

  پاسخ
تشکر شده توسط : newphp
#3
اولین چیزی که گشتم و نیافتم تابع mail بود!
وبلاگ rezaonline.net/blog
سفارش برنامه نویسی reza.biz
Php , mysql , postgresql , redis , Yii and ... Cool
  پاسخ
تشکر شده توسط : newphp
#4
(۱۳۹۱ خرداد ۰۷, ۱۰:۲۰ ق.ظ)rezaonline.net نوشته: اولین چیزی که گشتم و نیافتم تابع mail بود!

اره دیگه نتونستم بنویسم که
اگه میتونستم که نمی پرسیدم از اینجا به بعدشو مشکل دارم
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان