• 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اصلاح کد [Fatal error]
#1
سلام
توی کد زیر :
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
$select 
mysql_query("SELECT distinct `name` FROM `createfood` WHERE `by`='$by'"); 
$options = array();
while( 
$rows mysql_fetch_assoc($select) ) 
$options[] = '<option value="' .$rows['name']. '">' .$rows['name']. '</option>'
     
$content ''
$count = isset($_GET['number']) ? $_GET['number'] : 1
for(
$i=1$i<=$count $i++) 

    
$content .= 
        <tr> 
            <td align="center" bgcolor="#F9F9F9" width="229"> 
                <input type="text" name="comment[]" size="40" class="in" dir="rtl" /> 
            </td> 
            <td align="right" bgcolor="#F9F9F9" width="129"> 
                <input type="text" name="sum[]" size="21" class="in" dir="ltr" onkeyup="this.value=num2money(this.value);" /> 
            </td> 
            <td align="center" bgcolor="#F9F9F9" width="135"> 
                <input type="text" name="price[]" size="23" class="in" onkeyup="this.value=num2money(this.value);" /> 
            </td> 
            <td align="right" bgcolor="#F9F9F9" width="64"> 
                <input type="text" name="count[]" size="8" class="in" /> 
            </td> 
            <td align="center"> 
                <font size="2"> 
                    <select size="1" name="footname[]" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; color: #333333; font-size: 9pt" class="btn">  
                        <option selected>نام غذا </option> 
                        '
join("\n\t\t\t\t\t\t"$options) .
                    </select> 
                </font> 
            </td>  
            <td align="center" bgcolor="#F9F9F9" width="47"> 
                <font face="Tahoma" size="2" color="#FF6600"><b>' 
.$i'</b></font> 
            </td> 
        </tr>'
; [php]

echo 
'<table border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2">' .$content'</table>'
unset(
$content$options); ?>

توی این قسمت :
کد پی‌اچ‌پی:
$options[] = '<option value="' .$rows['name']. '">' .$rows['name']. '</option>'

این خطا رو میده :
کد:
Fatal error: Cannot use [] for reading in e:\program files\easyphp1-8\www\zare\operator\form2.php on line 341
لطفا کد رو اصلاح کنید(پست اصلاح شد).
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
متغییر options$ به صورت رشته استفاده کن . نیاز به استفاده از آرایه نیست...
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
نیاز به تغییر زیادی نداری
اول از کدت
کد:
$options = array();
این رو حذف کن
دون بجای
کد:
$options[] = '<option value="' .$rows['name']. '">' .$rows['name']. '</option>';
قرار بده
کد:
$options .= '<option value="'.$row['name'].'">'.$row['name'].'</option>';
سوم به جای
کد:
join("\n\t\t\t\t\t\t", $options)
قراربده
کد:
$options
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان