• 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
استفاده از Javascript در PHP
#1
سلام دوستان،

بنظر من این سوال خیلی مزخرف بنظر میاد اما چیکار کنم که یکی هم تو انجمن مجید آنلاین در مورد همین پرسیده بود اما کسی جواب نداد! حالا منم با این مشکل برخوردم و هرکاری می کنم نمیشه!
نمی تونم از java در صفحات php استفاده کنم. البته html میشه ها اما مثلا کد جاوای انتخاب تمام چک باکس ها یا ... نمیشه!

من کد php ام رو میزارم + کدی که باید اضافه بشه! خودتون تست کنید ببینید میشه یا نه!

سورس اصلی:

کد پی‌اچ‌پی:
<?php

if ($allow_page != "1") die("Sorry, there was an error.");

if (isset(
$_GET[r])) {
if (
is_numeric($_GET[r])){
$keyid $_GET[r];
mysql_query("DELETE FROM api_keys WHERE keyid='$ID'") or die(mysql_error());
}}

if (isset(
$_POST[limit]) && isset($_POST[key])) {
$limit $_POST[limit];
$key $_POST[key];

if (
is_numeric($limit)) {

$sql=mysql_query("SELECT * FROM `api_keys` WHERE `Key`='$key'") or die(mysql_error());
while(
$row=mysql_fetch_array($sql)) $gkey "$row[Key]";


if (
strlen($key) > "30" && strlen($key) < "35"){
if (
$gkey == "$key") {
echo 
"<p align=\"center\">Duplicate Key Found.</p>";
}else{
mysql_query("INSERT INTO `api_keys` (`Key`, `Limit`) VALUES ('$key', '$limit')") or die(mysql_error());
}
}else{
echo 
"<p align=\"center\">Invalid Key Format.</p>";
}


}else{
echo 
"<p align=\"center\">Limit must be numeric.</p>";
}


}
?>


<script type="text/javascript" src="templates/Default/js/checkAllToggle.js"></script>


    <table class="adminlist" cellpadding="1">
        <thead>
            <tr>
                <th width="2%" class="title">
                    #                </th>
                <th width="3%" class="title">

                    <input type="checkbox" name="CheckAll" value="" onClick="checkAll(document.myform.list)" />
                </th>
                <th width="28%" class="title" >
                    Keys                </th>
                <th width="20%" class="title">
                    Used                </th>
                <th width="15%" class="title">

                    Limit</th>
                    <th width="15%" class="title">

                    Date</th>
                <th width="1%" class="title" nowrap="nowrap">
                    ID                </th>
            </tr>

        </thead>


<?
$sql=mysql_query("SELECT * FROM `api_keys` ORDER BY keyid") or die(mysql_error());
while($row=mysql_fetch_array($sql)){
$keyid= "$row[keyid]";
$key= "$row[Key]";
$used= "$row[Used]";
$limit= "$row[Limit]";
$Date= "$row[Date]";

if ($i&1) {
$idc = "#f9f9f9";
}else{
$idc = "#fcfcfc";
}  


echo "<tbody>
                    <tr class=\"row0\">
                <td>
                    <center>$ID</center>                </td>

                <td>
                    <center><input type=\"checkbox\" name=\"list\" value=\"1\" onclick=\"isChecked(this.checked);\" /></center>                </td>
                <td>
                    $key</td>

                <td>
                    $used</td>

                <td>
                    $limit</td>
                    <td>
                    $Date</td>
                <td>
                    <center>$keyid</center>                </td>

            </tr>
                    </tbody>";
$i++;
}

?></table><br /><br />

<form action="index.php?option=apikeys" method="POST">
<fieldset class="adminform">
    <legend>Add New API Key</legend>
    <table class="admintable" cellspacing="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="185" class="key">

            <span title="Key - You must add an API key below">

            Key            </span>
            </td>
            <td>
            
    <input type="text" size="40" name="key">

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" class="key">
                <span title="Limit - You can limit the entered API key (1000 is recommended)">
                 Limit                </span>
            </td>
            <td>

                <input type="text" size="10" name="limit" value="1000">
            </td>
        </tr>
    </tbody>
    </table>
</fieldset>

<fieldset class="adminform">
    <legend>Notes</legend>
    <table class="admintable" cellspacing="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="185" class="key">

            <span title="How to Create - You maybe would like to know how to creat an API key">

            How to Create            </span>
            </td>
            <td>
            
    Visit <a href="http://www.filestube.com/api.html" target="_blank">Filestube.com</a> website then get new API key.

            </td>
        </tr>
    </tbody>
    </table>
</fieldset>

<tr><td colspan="2" align="right"><input type="submit" value="Add"></td></tr>
</form> 

کد جاوا:

کد پی‌اچ‌پی:
<form name ="mylist">
  <
input type="checkbox" name="checkGroup" value ="first">First<br>
  <
input type="checkbox" name="checkGroup" value ="second">Second<br>
  <
input type="checkbox" name="checkGroup" value ="third">Third<br>
  <
input type="checkbox" name="checkGroup" value ="fourth">Fourth<br>
  <
input type="checkbox" name="all" onClick="checkAll(document.mylist.checkGroup,this)">Check/Uncheck All<br>
</
form

البته محلی که چک باکس برای انتخاب همه قرار میگیره تو کد مشخص هست و اون باکس که برای انتخاب شدن قرار میگیرن اونم همینطور!
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
جاوا نه جاوا اسکریپت
خیلی فرق دارن این دوتا با هم
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
بله میدونم آقا محمد اما دیگه خلاصه شده Big Grin به هرکی بگی جاوا میدونه منظورت چیه Wink
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان