• 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش کار با namespace ها در php 5.3
#1
در این مقاله ابتدا از سایت php.net شروع کردم که . بهترین نکات فنی رو داره بعد از اون هم . اگر دوستان علاقه
داشته باشند از تئوری به کاربردی میرسیم


Namespace چیست؟

Namespace چیست؟ معنای کلی namespace ، کپسوله سازی آیتم هاست. بطور مثال در تمام سیستمهای عامل ، دایرکتوری (پوشه ها) برای دسته بندی فایلهای مرتبط بکار میروند و مانند یک namespace برای فایلهای موجود در آن عمل میکنند. بعنوان یک مثال دقیقتر ، فرض کنید که فایل foo.txt در پوشه های home/greg و home/other وجود دارد اما امکان همزیستی دو کپی از فایل foo.txt در یک پوشه وجود ندارد. بعبارت دیگر ، بنابراین برای اینکه از یک دیرکتوری خارج از دایرکتوری home/greg به فایل foo.txt دسترسی پیدا کنیم باید نام دایرکتوری + جداکننده (/) + نام فایل را وارد کنیم. Home/greg/foo.txt . این قانون اصلی namespace در دنیای برنامه نویسی است.
این قابلیت برای این طراحی شده که 2 مشکل نویسندگان کتابخانه ها و برنامه های کاربردی را حل کند:
1. جلوگیری از name collision ( جلوگیری از نامگذاری مشابه برای توابع یا کلاسها یی که ایجاد کرده اید با کلاسها و توابع داخلی php)
2. کوتاه کردن نامهای طولانی که برای کلاسها ایجاد کرده اید برای خوانایی بهتر کد.
اين طرح مانع از آن می شود تا کلاس هايی که برای متدها و خصوصيات از يک شناسه يکسان استفاده می کنند تداخل داشته باشند.
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
namespace my\name// see "Defining Namespaces" section
 
class MyClass {}
function 
myfunction() {}
const 
MYCONST 1;
 
$a = new MyClass;
$c = new \my\name\MyClass// see "Global Space" section
 
$a strlen('hi'); // see "Using namespaces: fallback to global
                   // function/constant" section
 
$d = namespace\MYCONST// see "namespace operator and __NAMESPACE__
                        // constant" section
$d __NAMESPACE__ '\MYCONST';
echo 
constant($d); // see "Namespaces and dynamic language features" section
?>
namespace ها از php 5.3.0 به بعد قابل دسترس هستند.

(منبع : http://wiki.iranphp.org/Namespaces_overview که ترجمه http://ir.php.net/manual/en/language.nam...ionale.php است )

در حقیقت namespace ها مثل فولدر های هستند که . شما کد ها رو
در اونا قرار میدین .

شما ساختار namespace ها رو دقیقن با ساختار فایل ها در سیستم عامل ها
مقایسه کنید
تعریف namespace

هر برنامه معتبری می توانید در namespace ها باشد
شما فقط می توانید توابع (function) , کلاس ها و ثابت ها(constants) را در namespace قرار بدین .
برای تعریف یک namespace شما باید از کلید "namespace" به همرا نام مورد نظر استفاده کنید
namepsace تعریف شده باید قبل از هر کدی باشد مگر یک استثنا که اونم فقط و فقط دستور Declare است
http://ir.php.net/manual/en/control-stru...eclare.php
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
namespace MyProject;

const 
CONNECT_OK 1;
class 
Connection /* ... */ }
function 
connect() { /* ... */  }

?>
همون طور که میبینید . کلید "namespace" به همراه نامش یعنی "MyProject" ساخته شده.
توجه داشته باشید که قبل از namespace . هیچ کدی نباید وجود داشته باشد (غیر از استثنایی که در بالا گفتم )
و به سمت مرورگر ارسال شود برای مثال کد زیر .
کد پی‌اچ‌پی:
<html>
<?
php
namespace MyProject// fatal error - namespace must be the first statement in the script
?>
باعث یک fatal Error می شود .

لینک مربوط : http://ir.php.net/manual/en/language.nam...nition.php
تعریف چندین namespace در یک پرونده

برای ساخت چندین namespace در یک فایل php
که مثال آن در سیستم فولدر ها می شود ساخت چندین فولدر در یک فولدر
باید به صورت زیر عمل کنید
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
namespace MyProject;

const 
CONNECT_OK 1;
class 
Connection /* ... */ }
function 
connect() { /* ... */  }

namespace 
AnotherProject;

const 
CONNECT_OK 1;
class 
Connection /* ... */ }
function 
connect() { /* ... */  }
?>
در کد بالا . دو عدد namespace وجود دارد یکی MyProject و بعدی AnotherProject
این روش برای تعریف چندین namespace در یک فایل php مناسب . نیست
و فقط برای یک namespace مناسب است
برای تعریف چند namespace در یک فایل بهتر است از براکت استفاده کنید :wink:
مانند کد زیر
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
namespace MyProject {

const 
CONNECT_OK 1;
class 
Connection /* ... */ }
function 
connect() { /* ... */  }
}

namespace 
AnotherProject {

const 
CONNECT_OK 1;
class 
Connection /* ... */ }
function 
connect() { /* ... */  }
}
?>
که باید جدی گرفته شود
توجه داشته باشید که اگر از براکت استفاده کنید . هیچ کدی در فایل (به غیر از Declare)
نباید از براکت ها خارج شوند

در این صورت باید کد های که تصمیم دارین در ریشه باشند رو در namespace سراسری قرار بدین
برای تعریف namespace سراسری (global namespace) که در ادامه کامل توضیح داده می شود
باید از . از کلید "namespace" و حتما بعد از آن براکت استفاده کنید
به شکل زیر
کد:
<?php
namespace MyProject {

const CONNECT_OK = 1;
class Connection { /* ... */ }
function connect() { /* ... */  }
}

namespace { // global code
session_start();
$a = MyProject\connect();
echo MyProject\Connection::start();
}
?>
namespace سراسری در حقیقت . ریشه ترین namespace است و
در حقیقت . پدر تمامی namespace های . فایل می شود
کد:
<?php
declare(encoding='UTF-8');
namespace MyProject {

const CONNECT_OK = 1;
class Connection { /* ... */ }
function connect() { /* ... */  }
}

namespace { // global code
session_start();
$a = MyProject\connect();
echo MyProject\Connection::start();
}
?>
http://ir.php.net/manual/en/language.nam...ltiple.php
زیر namespace ها (sub-namespaces)

شما می توانید چندید namespace را به صورت فرزند هم درست کنید
(مانند چندین فولدر که در هم هستند ) از اونجا که ساختار namespace ها مانند
ساختار folder ها هست . برای تعریف سه عدد namespace به صورت زیر عمل کنید .
کد:
namespace MyProject\Sub\Level
در کد بالا Sub به عنوان زیر namespace
MyProject در نظر گرفته میشود و . Level به عنوان زیر namespace
Sub در نظر گرفته می شود . دقیق مثل . ساختار فولدر ها .
یعنی مثل اینکه شما یک فولدر با نام MyProject درست کردید . و در اون هم یک فولدر به اسم Sub بسازید
سپس در فولدر Sub یک فولدر به نام Leve بسازید . البته با این تفاوت که شما در فولدر ها . فایل نگهر می دارید
ولی در namespace شما . توابع,کلاسها و ثابت ها رو نگهر می دارید . به همین سادگی ! :wink:

لینک مربوط : http://ir.php.net/manual/en/language.nam...nested.php
استفاده از namespace

خب . تا اینجا تا حدود زیادی با namespace ها آشنا شدید . همون طور که گفتم شما فقط می توانید
کلاس , تابع , ثابت رو در namespace قرار بدهید ما . در مثال زیر یک namespace با نام test1 درست کردیم
و چندین تابع , ثابت و کلاس رو در اون قرار دادیم
کد:
<?php
namespace Test1{
    class class1{

    }

    function Function1(){

    }

    const constants1 = 'hello';
}
شما می توانید برای namespace بالا . " زیر namespace " درست کنید . مانند کد زیر
کد:
namespace Test1\Test2{
    class class2{

    }

    function Function2(){

    }

    const constants2 = 'hello';
}
همون طور که گفته شد . برای ساخت " namespace سراسری" که ریشه ترین namespace است به صورت
زیر عمل می کنید
کد:
namespace {
    session_start();
    $a = connect();
    echo Connection::start();
}
یعنی فقط . کلید "namespace" رو استفاده می کنید بعدش هم براکت باز و بسته
خب ما در مثال زیر . namespace ها رو به صورت مختلف تعریف کردیم تا بهتر آشنا شوید
کد:
<?php

declare(encoding='UTF-8');

namespace { //  1#
    function HelloWord(){
    }
    
    class MyClass{
    }
    
    const MyConstants='value';
}


namespace Folder1{ // 2#
    function HelloWord(){
    }
    
    class MyClass{
    }
    
    const MyConstants='value';
}

namespace Folder2{ // 3#
    function HelloWord(){
    }
    
    class MyClass{
    }
    
    const MyConstants='value';
}namespace Folder1\SubFolder{  // 4#
    function HelloWord(){
    }
    
    class MyClass{
    }
    
    const MyConstants='value';
}

?>
در کد بالا از دستور declare . استفاده شده است . همون طور که گفته شد . غیر از این دستور .
هیچ . کدی نباید از براکت ها خارج شود و + هیج کدی نباید به سمت مرورگر برود

به # های 1 تا 4 در کد بالا دقت کنید (که به صورت comment ) گذاشتم

1# . نمونه یک "namespace سراسری" است .
2# . یک namespace به اسم folder1 درست شده است
3# . یک namespace دیگر با نام Folder2 درست شده است
در این کد folder1 کنار folder2 است . هر دو فرزند 1# هستند
4# یک namespace به نام SubFolder در folder1 ایجاد کرده است

اگر دقت کرده باشید . در مثال بالا .
در هر 4 عدد namespace تعریف شده . یک کلاس , ثابت , و تابع تعریف شده که همه هم نام هستند
ولی هیچ تداخلی با هم پیدا نمی کنند

این اولین قابلیت مهم namespace ها است
دسترسی به namespace ها


خوب دوستان از این به بعد به جای NameSpace می گم فضای نام

با طریقه ساخت و استفاده از فضای نام آشنا شدید حالا نوبت به این میرسه که . متوجه بشید چطوری به یک فضای
نام و عناصر داخل اون میشه دسترسی داشت .

مثال رو با سیستم آدرس دهی فایل و فولدر در سیستم عامل ها می زنم
در . سیستم عامل ها شما برای دسترسی به فایل ها و فولدر ها 3 را دارین که به صورت زیر است

1. آدرس نصبی : در این روش فقط نام فایل را میاورید مانند Name.jpg . همون طور که میدانید . سیستم عامل .
name.jpg رو از کنار فولدری که توش هستید . پیدا می کنه .

2. آدرس نصبی با نام فولدر : این روش هم مانند روش بالا است با این تفاوت که نام فولدر رو هم میارین به صورت
images/name.jpg . سیستم عامل میاد اول دنبال فولدر images در کنار فولدری که توش هستین می گرده بعد از داخل
اون name.jpg رو بدست میاره

3. آدرس دهی مطلق : در این روش آدرس به صورت مطلق است . برای مثال images/name.jpg/ .

در فضای نام هم به همین صورت است . (دقیق مثل سیستم آدرس دهی در linux) .
سه حالت آدرس دهی در فضای نام وجود دارد

1- Unqualified name :
این آدرس دهی مانند حالت معمولی استفاده از توابع و.. است . در این حالت فقط نام رو میارین
به صورت زیر
کد:
namespace Foo\Bar\subnamespace{
    const FOO = 1;
    function foo() { /* ... */ }
    class foo{ /* ... */  }
    
    /* Here */
    $a=new foo();
    foo();
    echo FOO;
}
اگر دقت کرده باشید در قستی که کامنت here رو گذاشتم . از این آدرس دهی برای فراخوانی سه عنصر استفاده
کردم .
این توابع و.. در همین فضای نام تعریف شدن .

2- Qualified name
خب . این روش دسترسی مانند روش قبل است با این تفاوت که شما ممکنه نام چند "زیر فضای نام"(sub-namespace)
رو هم بیارین برای مثال
کد:
namespace Folder1{

    /* Sub1 Here */
    Sub1\MyFunc();
    $a=new Sub1\Myclass();
    
    /* Sub2 Here */
    Sub2\MyFunc();
    $a=new Sub2\Myclass();
}

namespace Folder1\Sub1{

    function MyFunc(){ echo 'sub1'; }
    class Myclass{ /* ... */ }
}

namespace Folder1\Sub2{

    function MyFunc(){  echo 'sub2';  }
    class Myclass{ /* ... */ }
}


?>
در کد بالا یک فضای نام به اسم Folder1 درست شده سپس 2 عدد زیرفضای نام به اسم های Sub1
و Sub2 . در Folder1 درست شده .
اگر دقت کنید . می بینید که . در folder1
به وسیله نام "زیرفضای نام" یک کارکتر "/" و اسم آن . عناصر داخلش رو فراخوانی کردم . دقیق این شکلی
کد:
Sub2\MyFunc();

Fully qualified name -3
در این آدرس دهی . همین طور که در کد زیر معلوم است
کد:
<?php

namespace{
    function RootFunc(){ echo 'Root'; }
    class RootClass{ /*...*/ }
}

namespace Folder1\Sub1\Sub2\Sub3{
    \RootFunc();
    $a=new \RootClass();
}

?>
در فضای نام "Folder1\Sub1\Sub2\Sub3" به صورت مطلق . تابع RootFunc(); فراخوانی شده است

http://www.php.net/manual/en/language.na...basics.php
ثابت جادوئی __namespace__

ثابت جادوئی چیست ؟
http://ir.php.net/manual/en/language.con...efined.php
ثابت های جادوئی مقادیر خاصی رو در خودشتون نگهر می دارن
مثلا ثابت__FILE__ آدرس اسکریپ رو میده

در php 5.3 دو تا ثابت جادوئی اضافه شده که یکیش __NAMESPACE__ است
این ثابت . نام "فضای نام" جاری رو در خودش نگهر می داره
کد:
<?php
namespace MyProject;

echo '"', __NAMESPACE__, '"'; // outputs "MyProject"
?>

http://www.php.net/manual/en/language.na...stants.php
-
-
---------------------------------------
خب دوستان راستش رو بخوایین این مقاله کامل نیست
وقتی این مقاله رو نوشتم کسی استقبال نکرد! (البته نه در اینجا ) Confused منم ادامش ندادم
کاربرد namespace وقتی مشخص میشه که با قابلیت pakage در java
مقایسه شه
---------------------------------------
  پاسخ
#2
فکر کنم کافی بود. ممنون
کاربرد use رو هم بگی عالی میشه
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
آموزش بسیار مفیدی بود
لطفا ادامه بدید آموزش ها رو
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
با تشکر. خیلی جامع و مفید بود.
سالهــــا مـــــى گــــــذرد، حادثه ها مى آید
انتظـــــار فـــــــرج از نیمـــــه خــــــرداد کشم

[عکس: ShowPicture.aspx?ID=52750d12-5d92-4286-9...height=100]
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
دوستان من به مشکل برخوردم
همون کد هایی را که توی داکیومنت php هست را اجرا می کنم بعد این خطا را به من می ده این برای چی هست ممکنه راهنمایی کنید ...
<?php
namespace MyProject;

const CONNECT_OK = 1;
class Connection { /* ... */ }
function connect() { /* ... */ }

?>

********************************************************************************************

[align=left]

( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement in the script in C:\wamp\www\test4.php on line 2
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#6
شما در وسط جمله این مطلب رو نوشتین
برای تعریف سه عدد namespace به صورت زیر عمل کنید .
کد:
namespace MyProject\Sub\Level

آیا این جمله بندی شما یک جمله بندی غلط نگارشی زبان فارسی هست یا اینکه نه منظورتون دقیقا این هست

یعنی اینکه این کد namespace MyProject\Sub\Level به این معنی هست که ما به توابع و ثابت ها و کلاس های زیر مجموعه اخری یعنی Level دسترسی داریم یا اینکه نه , ما به هر توابع و قابت ها و کلاس های زیر مجموعه همهی فضای نام های موجود در MyProject و Sub و Level دسترسی خواهیم داشت

ممنون
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#7
همین سوال رو در گروه تلگرام پرسیدید و پاسخ دادم

کلاً در پی اچ پی مفهوم namespace چیزی شبیه به package در جاوا هستش
یعنی دسته بندی و جداسازی کتابخانه ها، کلاسها و... از یکدیگر هستش

namespace Company/LibraryName/ClassName...
namespace DeveloperName/LibraryName/ClassName...
...

مثل
namespace YPY/BetterExceptionHandler/Exception
namespace YPY/NetworkLibrary/Curl
وبلاگ: Yousha.Blog.ir


کد کمتر => خطای کمتر => قابل فهمتر => خوانایی بیشتر => نگهداری بهتر
  پاسخ
تشکر شده توسط : farhadhp undefined ayoubsys


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان